Mobil - Byta skift

Uppdaterad 8 months ago av Leigh Hutchens

Byta skift

Du kan önska att byta skift med en kollega i Quinyx mobilapp.

  1. Välj den dag och skift som du vill byta bort ditt skift från schemat
  2. Välj Byt skift 
  1. Välj datum och kollega som du har kommit överens om att byta med. Välj Byt skift.

 Du får ett Qmail meddelande när ett beslut om din förfrågan har tagits.

Om du har gjort en begäran om skiftbyte och senare bestämmer dig för att dra tillbaka begäran, gå till växlingsbegäran och tryck på Dra tillbaka begäran om skiftbyte.

Mobil skiftbytesflik för godkännande och uppföljning

Vi har en "Skiftbytesförfrågningar" flik i våra mobilappar där du kan få en överblick över allt som rör skiftbyten du är involverad i. Vi har också möjligheten för användare att godkänna skiftbytesförfrågningar som initierats av kollegor. Skiftbytestavlan ger dig följande möjligheter:

  • Du kan godkänna eller neka alla skiftbytesförfrågningar som dina kollegor skickat till dig innan de godkänns eller går till din chef för godkännande.
  • Du kan se alla skiftbytesförfrågningar och deras status, både skiftbytesförfrågningar som du har initierat och de som dina kollegor skickat till dig för godkännande.
  • Du kan skicka en påminnelse till dina kollegor om de inte godkänner din begäran om skiftbyte.
  • Du kan dra tillbaka en begäran om skiftbyte som inte har godkänts eller nekats av din kollega i tid.

Du kan också skriva ett meddelande för begäran om skiftbyte i den här versionen.

 Med version 3.11 stöder vi inte längre skiftbytesgodkännanden på fliken Manager i mobilappen. Gå till web.quinyx.com Schema > Aviseringar för att godkänna förfrågningar om skiftbyte. Du kan också godkänna skiftbytesförfrågningar från web.quinyx.com på din smartphone.
Läs mer om skiftbokning / bytesmeddelandelogik här.


Fick du hjälp?