Mobil - Byta skift

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Du kan begära att byta skift med en kollega i Quinyx mobilapp.

  1. Välj dagen och skiftet som du vill byta från dina egna skift.
  2. Välj Byt skift.
  1. Välj datum och kollega som du har kommit överens om att byta med. Välj Byt skift.

Du och din kollega kommer att meddelas när ett beslut om din begäran har fattats.

Om du har gjort en begäran om att byta skift och senare bestämmer dig för att dra tillbaka begäran, gå till skiftbytesbegäran och tryck på Ta tillbaka skiftbytesbegäran.

Om du är en Quinyx superanvändare och bytesalternativet inte är tillgängligt även efter att ha aktiverat åtkomst i Mobil- och personalportalsbehörigheter, kontakta vårt Quinyx Support Team.

Mobil skiftbytesskärm för godkännande och uppföljning

Vi har en skiftbytes-vy i våra mobilappar där du kan få en översikt över allt som rör skiftbyten. Vi har också implementerat möjligheten för användare att godkänna skiftbytesförfrågningar som initierats av kollegor. Skiftbytes-vyn ger följande möjligheter till dig:

  • Du kan godkänna eller neka alla skiftbytesförfrågningar som dina kollegor skickade till dig innan de godkänns eller går till din chef för godkännande.
  • Du kan se alla skiftbytesförfrågningar och deras status, både förfrågningar som du har initierat och de som dina kollegor har skickat till dig för godkännande.
  • Du kan skicka påminnelser till dina kollegor om de inte godkänner din skiftbytesförfrågan.
  • Du kan dra tillbaka en skiftbytesförfrågan som inte har godkänts eller nekats av din kollega i tid.
  • Du kan också skriva ett meddelande för skiftbytesförfrågan.
Från och med version 3.11 stöder vi inte längre godkännanden av skiftbyten i Chefs-fliken i mobilappen. Gå till web.quinyx.com > Schema > Notifieringar för att godkänna skiftbytesförfrågningar. Du kan också godkänna skiftbytesförfrågningar från web.quinyx.com på din smartphone.
Läs mer om logiken för skiftbokning/skiftbyte-meddelanden här.


Fick du hjälp?