Dygnsbryt

Uppdaterad 15/12/20 av Leigh Hutchens

Introduktion

Medan det vanliga kalenderdygnsbrytet är vid 00:00 kan du konfigurera olika dygnsbryt i Quinyx. Du kan ställa in tre olika dygnsbryt i Quinyx, som alla har olika syften. För mer information om vilken dygnsbrytsinställning som gör vad, se Konfiguration längst ner i den här artikeln.

Visualisering i schemat och grundschemat (affärsdygnsbryt)

Schemavyn

Affärsdygnsbryt avgör vid vilken tidpunkt dagen börjar och slutar. I dagvyn kan du enkelt se det i tidslinjen ovanför schemat och i statistiken.

För att inte bli förvirrad över affärsdagen är det viktigt att förstå att flerdagarsvyerna (dvs. vecka, månad och anpassad vy), också är "affärsdygn", INTE kalenderdagar.

Statistik och medarbetarnyckeltal

Variablerna i statistiken och medarbetarnyckeltalen räknas också utifrån affärsdygnsbryt. I exemplet nedan är medarbetaren schemalagd mellan 05:00-12:00 med affärsdygnsbryt kl. 06:00.

Som du kan se räknas en schemalagd och arbetad timme mellan 05:00-06:00 och sex timmar räknas mellan 06:00-12: 00 (observera att i detta exempel har vi inte lagt till några raster, och vi har aktiverat "räknas som schemalagda timmar" och "räknas som arbetade timmar" i skiftets avancerade inställningar).

Medarbetares nyckeltal för dag ett (måndag) i exemplet ovan.

Medarbetares nyckeltal för dag två (tisdag) i exemplet ovan.

I statistik och medarbetarens nyckeltal i Schema och Grundschema i Neo räknar vi timmarna när de inträffar i tid, inte på skiftets startdag.

Skift som sträcker sig över affärsdygnsbryt i schemavyn

När du lägger till ett skift i en vy där du ser flera dagar med starttid på en arbetsdag och sluttid nästa arbetsdag, visualiseras skiftet på affärsdygnet som skiftet börjar på.

I exemplet nedan är affärsdygnsbryt satt till 06:00. Användaren lägger till ett "morgonskift" som börjar 05:00 till 12:00 genom att klicka på fredagen i veckovyn. Efter att ha sparats kommer användaren att märka att skiftet "hoppar" till torsdag. Anledningen till att det händer är att kalenderstarttiden för skiftet (05:00 på fredag) tillhör affärsdygnet torsdag.

Observera att användaren fortfarande kan se vilket kalenderdatum skiftet "tillhör" genom att klicka på det. Se bilden nedan.

Skift som sträcker sig över affärsdygnsbryt i grundschemat

Grundschemavyn fungerar lite annorlunda jämfört med schemavyn. Anledningen är att respektive dag i grundschemat inte tillhör något bestämt datum. En "torsdag" kan vara vilken torsdag som helst.

När du lägger till ett skift i grundschemat är det den valda dagen och starttiden för skiftet som avgör vilken dag skiftet visas på.

I exemplet nedan är affärsdygnsbrytet satt till 06:00. Användaren lägger till ett skift på fredag från 05:00 till 12:00 genom att klicka på fredagen i veckovyn. Efter att ha sparat kommer användaren att märka att skiftet visualiseras på fredagen i flerdagsvyn. Det betyder att kl. 05.00 på ett affärsdygn (med affärsdygnsbryt kl. 06.00) är slutet på affärsdagen fredag, så användaren planerar inte för "fredag morgon" utan "lördag morgon".

Tidkort

För närvarande kommer tidkortet att visa uppgifter för alla affärsdygn där det finns schemaobjekt, så om ett skift sträcker sig över affärsdygnsbryt kan du se skiftet i tidkortet både dag ett och dag två. Observera att löneutfallet bara visas på dag ett.

Logiken som beskrivs ovan gäller även i Tid, men där med hänsyn till Tidregler-dygn och inte affärsdygn.

Frånvaroansökningar och frånvaro

När du har ett annat affärsdygnsbryt än 00:00 på enheten måste du vara medveten om att när en anställd ansöker om ledighet i mobilappen eller personalportalen och väljer "hela dagen", betyder det att de ansöker om hela kalenderdagen, inte affärsdygnet. Därför måste du instruera dina anställda att alltid lägga till samma start- och sluttid för ledighetsansökan som arbetsdagen, annars gäller frånvaroansökan perioden 00:00-00:00.

I exemplet nedan är affärsdygnsbrytet satt till 06:00. Den anställde ansöker om en ledig dag genom att lägga till en ledighet som börjar den 9 december kl. 06:00 och avslutar ledigheten den 10 december kl. 06:00.

Personalportal / mobilapp
Chefsvy

Observera att samma beteende som beskrivs ovan också är tillämpligt när chefen lägger till en frånvaro. Om du vill att frånvaron ska stämma överens med affärsdygnet måste du lägga till start- och sluttid manuellt och inte använda kryssrutan "hela dagen".

Visualisering i Tidvyn (dygnsbryt) kontra överför till lön kontra att generera en löneunderlagsrapport

När du klickar på "Tillämpa" i panelen "Justera vy" i Tid hämtar Quinyx löneposter vars starttid ligger inom dygnsbrytsgränserna för de valda datumen. Objekten visas dock på det faktiska kalenderdatum som de äger rum när du överför till lön.

I exemplet nedan är affärsdygnsbryt 05:00 medan dygnsbryt är 04:30. På kalenderdatumet den 3 december har Gregory Payne fyra skift under följande tider:

  • 04:00 - 04:35
  • 04:40 - 04:50
  • 04:55 - 05:15
  • 05:20 - 06:00

Om jag hämtar lönedata för Gregory måndagen den 30 november - söndagen den 6 december, visas följande:

Om jag skulle välja att överföra till lön, skulle jag få följande i lönefilen respektive i löneunderlagsrapporten:

Men om jag bara skulle hämta lönedata för bara 2 december för Gregory, skulle jag istället få resultatet nedan.

Bilderna nedan visar tydligt hur Tidvyn visualiserar skiftet per kalenderdatum medan överför till lön och löneunderlagsrapporten visualiserar efter dygnsbryt.

Hämtar jag lönedata för 3 december endast för Gregory, skulle jag få följande resultat:

Konfiguration

Nedan följer en beskrivning av de tre olika dygnsbryten i Quinyx, var de ska konfigureras och vad de påverkar.

Typ

Var den konfigureras

Vad den gör

Dygnsbryt

(Endast i Classic) Enhetsinställningar → Tidregler → Dygnsbryt

Den här inställningen påverkar främst visualisering av skift i tidsvyn och vilka skift som ingår i lönefilen.

Affärsdygnsbryt

Enhetsinställningar → Övrigt → Dygnsbryt

Avgör vid vilken tidpunkt dagen börjar och slutar i schemavyer, statistik och medarbetarnyckeltal.

Avtalsdygnsbryt

  • Enhetsinställningar → Tidregler → Dygnsvila infaller
  • Avtal → Tidreger → Dygnsbryt för daglig vila

Om den här inställningen är konfigurerad enligt avtalet, trumfar den inställningen i enhetsinställningarna.

Används när systemet kontrollerar om schemat bryter mot tidregler, t.ex. dygnsvila och veckovila. Till exempel vid beräkning av veckovila, om avtalsdygnsbryt är 05:00 kommer systemet att kolla mellan måndag 05:00 och följande måndag 05:00.

Avtalsdygnbryt brukar vanligtvis vara antingen samma som affärsdygnsbryt eller kalenderdygnsbryt, men man kan ställas in ett avvikande dygnsbryt för t.ex. nattskiftarbetare.


Fick du hjälp?