Översikt FAQs

Uppdaterad av Leigh Hutchens

F: Hur långt in i framtiden kan jag se under Kommande händelser?

S: Översikten visar de kommande 28 dagarna

F: Hur ställer jag in försäljning på instrumentpanelen?

S: Om du bara vill se försäljningsdata i Quinyx måste en integration byggas för att skicka antingen historisk och / eller faktisk försäljning. Försäljningsdata laddas upp via vårt öppna API. För mer information, se kapitlet API / webbtjänst i HelpDocs. Försäljningsdata kan också användas för att föreslå optimal bemanning med vår prognosmodul. Vänligen kontakta Support eller din utsedda Quinyx-kontakt om du är intresserad av att lära dig mer om Prognos.

Du måste använda prognosmodulen och ställa in en indata relaterad till försäljning
Läs mer om Översikt.


Fick du hjälp?