Översikt FAQs

Uppdaterad av Leigh Hutchens

F: Hur långt in i framtiden kan jag se under Kommande händelser?

S: Översikten visar de kommande 28 dagarna.

F: Vad visar bemanningswidgeten?

S: Bemanningswidgeten visar data för den aktuella dagen, veckan eller månaden och visar schemalagda timmar i relation till arbetade timmar genom ett diagram. Du kan se data grupperade efter timme (daglig vy), veckodag (veckovy) eller månad (månadsvis vy). Genom att hovra över en stapel i diagrammet visas antalet schemalagda vs. arbetade timmar för den timmen eller dagen.

F: Vad händer om det inte finns några kommande händelser att visa?

S: Om det inte finns några kommande händelser kommer widgeten Kommande händelser att visa ett tomt tillstånd.

F: Hur kan jag filtrera händelser i widgeten Kommande händelser?

S: Du kan filtrera de händelser du vill se i sektionen Kommande händelser, och du kommer att kunna se antalet händelser för varje grupp av händelser.

F: Hur ställer jag in försäljning på instrumentpanelen?

S: Om du bara vill se försäljningsdata i Quinyx måste en integration byggas för att skicka antingen historisk och / eller faktisk försäljning. Försäljningsdata laddas upp via vårt öppna API. För mer information, se kapitlet API / webbtjänst i HelpDocs. Försäljningsdata kan också användas för att föreslå optimal bemanning med vår prognosmodul. Vänligen kontakta Support eller din utsedda Quinyx-kontakt om du är intresserad av att lära dig mer om Prognos.

Du måste använda prognosmodulen och ställa in en indata relaterad till försäljning
Läs mer om Översikt.


Fick du hjälp?