Översikt FAQs

Uppdaterad 6 months ago av Leigh Hutchens

F: Hur långt in i framtiden kan jag se under Kommande händelser?

S: Översikten visar de kommande 28 dagarna

F: Hur ställer jag in försäljning på instrumentpanelen?

S: Om du bara vill se försäljningsdata i Quinyx måste en integration byggas för att skicka antingen historisk och / eller faktisk försäljning. Försäljningsdata laddas upp via vårt öppna API. För mer information, se kapitlet API / webbtjänst i HelpDocs. Försäljningsdata kan också användas för att föreslå optimal bemanning med vår prognosmodul. Vänligen kontakta Support eller din utsedda Quinyx-kontakt om du är intresserad av att lära dig mer om Prognos.

Läs mer om Översikt.

Fick du hjälp?