Åtgärd på enskilda frånvaroskift

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Vi stöder nu alternativen 1) obemanna, 2) ta bort och 3) omtilldela. Alternativ behålla som vi stöder i Classic kommer vi att lägga till inom kort i Neo, samt åtgärd deltidsfrånvaro på enskilda skift.

Hur:

  1. Lägg till frånvaro för en medarbetare som är planerad att arbeta.
  2. Bestäm vad du vill göra med skiften: 1) obemanna, 2) ta bort och 3) omtilldela (setting hämtas från Tabeller > Frånvarotyper i Classic)
Observera att det fortfarande är möjligt att göra en mass-åtgärd, dvs att välja samma åtgärd på alla skift på en gång.


Fick du hjälp?