Tidkort

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Syftet med tidkortet är att svara på frågan "vad har hänt den här dagen för anställd X, och vad blev resultatet".

Se en anställds tidkort

Du kan komma till tidkortet i schemat genom tre vägar:

 1. Håll muspekaren över en cell (anställd och dag) och klicka på det datum som visas:

eller

 1. Klicka på de "tre punkterna" bredvid medarbetarens namn och välj Tidkort:

eller

 1. Det är möjligt att komma åt tidkortet från Tid genom att klicka på datumen för en lönepost i medarbetarvyn eller i enhetsvyn.
  Åtkomstkontroll till Tid styrs av tillståndet Överför till lön, där användaren behöver minst läsrättighet för att kunna se data i tidfliken och nå tidkortet genom Tid. Åtkomstkontrollen för data på tidkortet styrs av behörigheterna under Schemaläggning.
  Observera att du har åtkomst till tidskortet på alla löneposter där användaren åtminstone har läst om behörighetsöverföring till löner, medan i schemaläggningsvyn har användaren bara tillgång till tidskort som arbetats på den specifika enheten.

Tidkortet består av upp till fem tabeller som du kan välja att slå på eller av. Här är en kort förklaring av varje tabell. Om du vill se mer detaljerad information så finner du det längre ner i den här artikeln.

 • Schemakomponenter: I den här tabellen kan du se skift, uppgifter, stämplingar, frånvaroansökan och frånvaro. Du kan också attestera tid. Om du klickar på en schemakomponent så öppnas en panel och därifrån kan du göra ändringar i schemakomponenten.
 • Sammanfattning: Skillnaden mellan den schemalagda tiden och den arbetade tiden och skillnaden mellan schemalagda raster och stämplade raster.
 • Löneartsöversikt: Utfall för dagen.
 • Time Tracker-saldo: Time Tracker-saldo
 • Time Tracker-transaktioner: Time Tracker-transaktion
Du kan att komma till tidkortet från en pekskärm (såsom mobil eller surfplatta) genom att klicka på de tre punkterna bredvid medarbetarens namn och välja "Tidkort".

Schemakomponenter

I den här tabellen kan du se detaljer om skift, uppgifter, stämplingar, frånvaroansökan och frånvaro för en anställd per dag.

Skift och uppgifter

Skift visas i tidkortet med en vertikal rand med färgen från skifttypen. Uppgifterna anges under skiftet med en liten cirkel med färgen från skifttypen.

Följande detaljerad information finns om skift:

 • Namn på skifttyp
 • Kommentar (o)
 • Start- och sluttid för rast(er) (o)
 • Start- och slutdatum och tid för skiftet (datum visas bara i de fall där start-och sluttid inte är samma dag/dygnsbryt)
 • Summan av schemalagda timmar (inklusive eller exklusive raster beroende på inställning)
 • Avdelning (på skiftet) (o)
 • Avtal (o)
 • Kostnadsställe (o)
 • Projekt (o)
 • Tag (o)
Observera att "(o)" anger om kolumnen / tilläggsinformation är valfri och kan inaktiveras i Anpassa vy.

Följande detaljerad information finns om uppgifter:

 • Namn på skifttyp
 • Start- och sluttid för uppgiften
 • Avdelning (på uppgiften) (o)
 • Kostnadsställe (o)
 • Projekt (o)
 • Tag (o)
Observera att "(o)" anger om kolumnen / tilläggsinformation är valfri och kan inaktiveras i Anpassa vy.

Om det finns mer än en uppgift sorteras de efter starttiden under "moder" -skiftet.

Redigera ett skift

Om du vill redigera ett skift klickar du på skifttypens namn eller klickar på Redigera efter att du har klickat på de "tre punkterna" till höger om skiftet. När du gör det öppnas en panel. Om du vill veta mer, vänligen läs här.

Lägg till ett skift

Om du vill lägga till ett skift klickar du på plusikonen i det övre högra hörnet av tidkortet och väljer Skift. En panel öppnas där du kan lägga till skiftet.

Ta bort ett skift

Om du vill ta bort ett skift, klicka på de "tre punkterna" på höger sida av skiftet och välj ta bort.

Observera att om medarbetaren delas mellan enheter eller avdelningar (dvs. har en roll), visar vi bara skiftinformation från den enhet / avdelning du tittar på för närvarande. Exempel: anställd arbetar på enhet A och enhet B. Chef på enhet A ser bara skift (och uppgifter) som är schemalagda på enhet A.
Om det schemalagda skiftet spänner över dygnsbryt, så visas skiftet på båda dagarna i tidkortet. Summan av schemalagda timmar är den totala summan för hela skiftet, inte summan per dag.
Virtuella skift

Virtuella skift genereras från regler för helgdagar eller övertidskonfiguration. Resultatet genereras på den dag som regeln existerar som ett "virtuellt skift". Det här skiftet är inte synligt som ett schemalagt skift för den anställde eller chefen, och det är inte heller synligt som ett schemalagt skift:

 • Räknas inte heller som schemalagda timmar.
 • Räknas inte som arbetade timmar
 • Räknas inte som ett skift

Med den här funktionaliteten blir den uppskattade lönekostnaden ännu mer exakt för enskilda dagar som omger en helgdag eller en övertidskonfiguration som innehåller en regel för ledig tid. Det kommer också att bli mycket synligt var resultatet från en regel genereras.

Några saker att ta hänsyn till:

 • En enskild virtuell transaktion kan inte backas, men den kommer att återföras när man backar andra transaktioner för anställd eller enhet.
 • Ett virtuellt skift kan inte vara attesterat eller oattesterat, de är alltid i attesttillstånd.
 • Det kan endast ses i den faktiska visningen av tidskortet i Quinyx WFM.
 • Om ett skift eller en stämpling läggs till en dag kommer det virtuella skiftet att tas bort.
 • Eftersom det inte finns något skift för den här dagen kommer kostnadsstället att ärvas från anställningskortet, anställningsavdelningen eller anställningsenheten.
Du kan läsa mer om att arbeta med helgdagar och regler för helgdagar här.
Stämplingar

Om stämplingen är kopplad till ett skift så hittar du stämplingen under skiftet i tidkortet med samma skifttypsfärg som skiftet.

Följande detaljerad information finns för stämplingar:

 • Kommentar (o)
 • Start- och sluttid för rast(er) (o)
 • Start- och sluttid (datum visas bara i fall där start-och sluttid inte är samma dag / dygnsbryt)
 • Summan av stämplade timmar (inklusive eller exklusive pauser beroende på inställning)
 • Avdelning (på stämplingen) (o)
 • Avtal (o)
 • Kostnadsställe (o)
 • Projekt (o)
 • Tag (o)
 • Obekväm arbetstid (OB)
  • Observera: Det är möjligt att manuellt åsidosätta OB genom att klicka på redigera och stämpla och välja antingen "Betald" eller "Spara som tid istället". Standardalternativet hämtas från avtalsmallen.
 • Övertid (OT)
 • Anställdsattest
 • Chefsattest
Observera att "(o)" anger om kolumnen / tilläggsinformation är valfri och kan inaktiveras i Anpassa vy.
Observera att det för närvarande inte är möjligt att lägga till ett stans på andra enheter än hemmaenheten. I så fall måste du välja enheten i gruppväljaren dit du vill lägga till stansen.

Stämpling utan skift

Stämpling utan skift visas med en vertikal rand i rött och rosa. Om tidvarningar är aktiverad i parameterinställningen får du också en varning med texten Skift saknas.

Stämpling på uppgifter

Stämplingar som är kopplade till uppgifter ligger under uppgiften i tidkortet. Om du stämplar in och ut från "moder" -skiftet och uppgifterna, kan du hitta de stämplingar som är kopplade till skiftet under skiftet. Uppgifter med kopplade stämplingar sorteras på starttiden under skiftet med kopplade stämplingar.

Vi visar för närvarande ingen varning när ett skift inte har något stämpling kopplad (som vi gör i Schemavyn).

Attestera en stämpling

Du kan attestera stämplingar (och frånvaro) i tidkortet. Både anställd och chefs "attestruta" finns på höger sida av stämplingen.

Parameterinställning "Hierarkisk attest", "Chef kan attestera för anställd" och "Attestera framåt" stöds också från tidkortet.

Redigera en stämpling

Om du vill redigera en stämpling så klickar du på Stämpling eller väljer Redigera efter att du har klickat på de "tre punkterna" på höger sida av stämplingen. Om du vill veta mer om stämplingar, läs här .

Lägg till en stämpling

Om du vill lägga till en stämpling så klickar du på plusikonen längst upp till höger på tidkortet och väljer Stämpling. En panel öppnas där du kan lägga till stämplingen.

Ta bort en stämpling

Om du vill ta bort en stämpling så klickar du på de "tre punkterna" på höger sida av stämplingen och väljer ta bort .

Frånvaroansökan

Frånvaroansökan visas som en grå rand på vänster sida av ansökan. Om du klickar på raden kommer du att kunna acceptera eller avslå ledighetsförfrågan samt kunna bestämma vad du ska göra med skiften (obemanna, ta bort, tilldela om).

Tidigare fanns det en begränsning som innebar att endast frånvaro som skapats under ett år från det datum du väljer i tidskortet visades. Detta har nu åtgärdats så att all frånvaro i Quinyx visas i tidkortet.

Följande detaljerad information finns för frånvaroansökan:

 • Frånvarotyp
 • Start- och sluttid
 • Start- och slutdatum (visas endast i fall där start- och slut inte är samma dag / dygnsbryt)
 • Summan av ledighetensansökans totala timmar

Observera att det ännu inte är möjligt att lägga till, redigera eller ta bort en begäran om ledighet.
Frånvaro

Frånvaro visas i tidkortet som en mörk vertikal rand.

Följande detaljerad information finns för skift:

 • Frånvarotyp
 • Kommentar (o)
 • Start- och sluttid
 • Start- och slutdatum (datum visas bara i fall där start-och sluttid inte är samma dag / dygnsbryt)
 • Summan av frånvarotimmar den dagen
 • Anställdsattest
 • Chefsattest
Observera att "(o)" anger om kolumnen / tilläggsinformation är valfri och kan inaktiveras i Anpassa vy.

Attestera en frånvaro

Det är möjligt att attestera frånvaro i tidkortet. Beroende på inställning kan frånvaron attesteras vid skapandet av den.

Redigera en frånvaro

Om du vill redigera en frånvaro, klicka på skifttypens namn eller välj Redigera efter att du har klickat på de "tre punkterna" till höger om frånvaron. Om du vill veta mer, vänligen läs här.

Lägg till en frånvaro

Om du vill lägga till en frånvaro så klickar du på plusikonen längst upp till höger på tidkortet och väljer Frånvaro. En panel öppnas där du kan lägga till detaljer om frånvaron.

Ta bort en frånvaro

Om du vill ta bort en frånvaro klickar du på de "tre punkterna" till höger om frånvaron och väljer Ta bort.

Frånvaroskift

Om den anställde planerades på ett skift när frånvaron tillkom, kommer skiftet att bli ett "frånvaroskift". I tidkortet kommer frånvaroskiftet fortfarande att ha sin egen rad, och du kan se detaljer om frånvaroskiftet. Användaren kan dock inte göra några ändringar i frånvaroskiftet (och är därför inte klickbar).

Tidsvarningar

Om en stämpling, frånvaro eller skift har en varning indikeras det med ett utropstecken och en förklarande text. Läs mer om tidsvarningar här.

Om du inte är intresserad av tidsvarningar kan du helt enkelt ta bort dem från vyn genom att avmarkera Varningar under Anpassa vy:

Sammanfattning

Diff (delta) i sammanfattningstabellen

I tabellen Sammanfattning är det möjligt att se skillnaden mellan:

 • schemalagda timmar och arbetade timmar
 • schemalagda raster och stämplade raster
Du kan välja att inte visa sammanfattningstabellen genom att avmarkera den i Anpassa vy.

Löneartsöversikt

I löneartsöversikten kan du se löneutfallet för en viss dag och anställd.

Följande detaljerad information finns i tabellen:

 • Namn på löneart (t.ex. "semester") inkl. löneartsid
 • Summa av timmar per löneart
 • Start- och sluttid för vad som har genererat resultatet (vanligtvis en stämpling)
 • Hur lönearten har genererades
  • Automatiskt
  • Registreras manuellt
  • Från en manuell regel för det skift som skapat lönearten
  • Från en manuell regel för helgdagar som har skapats i lönearten
Summan av timmar visas alltid i decimaler (2 decimaler), dvs 0,25 är 1/4 av en timme och inte 25 minuter.
Hur löneutfallet visas i tidkortet

Löneutfallet visas på skiftets startdag som är kopplad till en stämpling. Om det inte finns något skift kopplat visas utfallet på startdagen för stämplingen.

Exempel: En anställd har ett skift och stämpling från 22:00 dag 1 som slutar 05:00 dag 2 (dygnsbryt är 23:59:59).

Tidkort dag 1:

 • Skift: 22:00-05:00
 • Stämpling: 22:00-05:00
 • Utfall: 7 timmar

Tidkort dag 2:

 • Skift: 22:00-05:00
 • Stämpling: 22:00-05:00
 • Inget löneutfall visas denna dag
Lägg till / redigera / ta bort lönearter manuellt

Det är möjligt att lägga till / redigera / ta bort lönearter manuellt i löneartsöversikten om användaren har behörighet att göra det.

Klicka på + -ikonen i det övre högra hörnet av tabellen över lönearter och välj vilken stämpling den ska kopplas till, löneart och kvantitet:

Godkännande av lönearter

Det är också möjligt att godkänna lönearter i fall där lönearten kräver godkännande. Kryssrutan för godkännande finns på höger sida om lönearten.

Time Tracker-saldo

Time Tracker-saldot finns på höger sida av tidkortet. Här hittar du en lista över alla Time Trackers som är uppsatta för den anställda.

Observera att om du använder en liten skärm kan du se dessa enskilda tabeller under varandra.

Läs mer om Time Trackers här.

Time tracker-transaktioner

Under tabellen Schemakomponenter så hittar du transaktionstabellen för Time Trackers där användaren kan se och lägga till Time Tracker-transaktioner.

Du kan visa historiska transaktioner såväl som framtida transaktioner som tillämpas automatiskt genom att ange ett datumintervall och klicka på uppdateringsknappen:

Klicka på + för att lägga till en ny transaktion. Välj typ av transaktion, datum och antal som du vill lägga till:

När du har klickat på Spara och uppdaterat Time Tracker-transaktionsvyn igen ser du posten loggad här med alternativ för att redigera och ta bort:

Från tidskortet kan du också visa / dölja tabellen Time Tracker-transaktioner genom att klicka på Anpassa vy och markera / avmarkera kryssrutan Time Tracker-transaktioner:

Generell funktionalitet

Anpassa vy

Det är möjligt att justera tidkortet utifrån användarnas behov och bestämma vad du vill se i vyn. Du behöver bara ställa in det här första gången du går in på tidkortet efter det komms det ihåg.

Följande tabell / rad och information kan justeras:

Tabeller

 • Sammanfattning
 • Löneartsöversikt
 • Time Tracker-saldo
 • Time Tracker-transaktioner

Ytterligare information

 • Kommentarer
 • Raster
 • Varningar

Valfria kolumner

 • Avdelning
 • Avtal
 • Kostnadsställe
 • Projekt
 • Taggar
 • Övertid

Se när du är i en låst period

När du går in i tidkortet i en låst period ser det ut så här:

Du kan låsa schemat i schemaläggningsvyn genom att klicka på de tre punkterna längst upp till höger i verktygsfältet. Välj sedan "Lås schema".

Gå till nästa eller föregående dag

Gå till nästa eller föregående dag genom att klicka på pilarna bredvid medarbetarens namn:

Om du har laddat Time Tracker-transaktioner under en period och navigerar till nästa dag med hjälp av pilarna kommer data att återställas och du måste ladda perioden för Time Tracker-transaktioner igen.

Rättigheter

Objekt

Rättighet

Kommentar

Tidkort

Schemaläggning

För att se tidkortet måste användaren ha åtminstone läsbehörighet

Skift och uppgifter

Schemaläggning

För att se skift och uppgifter måste användaren ha åtminstone läsbehörighet

För att lägga till / redigera / ta bort skift och uppgifter måste användaren ha skrivbehörighet

Stämplingar

Stämplingar

För att se stämplingar måste användaren ha åtminstone läsbehörighet

För att lägga till / redigera / ta bort stämplingar så måste användaren ha skrivbehörighet

Attestera

Stämplingar

För att kunna attestera tid måste användaren ha skrivbehörighet

Frånvaro och frånvaroansökan

Frånvaro

För att kunna se frånvaroansökan och frånvaro så måste användaren åtminstone ha läsbehörighet

För att kunna lägga till / redigera / ta bort frånvaro och godkänna / neka frånvaroansökan så måste användaren ha skrivbehörighet

Time Tracker (saldo och transaktion)

Time Tracker

För att se saldo och transaktioner måste användaren ha åtminstone läsbehörighet

För att lägga till transaktioner måste användaren ha skrivbehörighet

Manuella lönearter

Manuella lönearter

För att lägga till / redigera / ta bort manuella lönearter så måste användaren ha skrivbehörighet

Läs mer om att använda API:er relaterade till Punches & Payroll-data här.


Fick du hjälp?