Version 0038

Ny funktionalitet

Attestera frånvaro

Från och med den här releasen så kan du attestera frånvaro i Neo, och enkelt se vilken frånvaro som bivit attesterad. Välj Schema i topp-menyn, och välj Frånvaro i Visa-menyn.

  • Attestera per dag, per anställd eller per period. Notera att hela frånvaron kommer att attesteras.
  • Filtrera i schemat och attestera. Notera att endast synlig frånvaro kommer att attesteras.
  • Attestera frånvaro och stämplingar på samma gång genom att välja Frånvaro och Stämplingar i Visa-menyn.

Om frånvaron är automatistikt attesterad (inställning i Classic på avtalet), eller attesterad när frånvaroansökan godkänns, så kommer frånvaron att bli automatiskt attesterad i Neo.

Lägg till stämpling

Du kan nu lägga till stämplingar i Neo genom att gå till Lägg till och välj Stämpling.

Börja med att välja anställd och datum och tid. Därefter kan du koppla stämplingen till ett skift.

Du kan även välja att skapa en Öppen stämpling, dvs om en anställd har glömt att stämpla in och har ett pågående skift så kan du lägga till den stämplingen under pågående skift så att den anställde kan stämpla ut när skiftet är slut.


Fick du hjälp?