Vanliga frågor om e-signatur (Scrive)

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Kan anställningskontrakt undertecknas elektroniskt i Quinyx?

A: Ja! Supersnabbt och enkelt. Läs mer om att använda E-signatur i avtal.

F: Varför får jag ett felmeddelande när jag påbörjar e-signeringsprocessen?

S: Läs mer om Scrive HTTP-statuskoder som indikerar framgång eller misslyckande för en API-begäran här.

F: Kan en kund kartlägga sitt eget kontrakt?

S: Ja, kunder kan kartlägga sina egna kontrakt.

F: Vid signering med BankID kan arbetsflödet ställas in så att endast en person i arbetsflödet behöver använda det?

S: Nej, om BankID är konfigurerat på kontraktet måste alla i arbetsflödet signera med BankID.

F: Vem kan ta emot E-signeringsförfrågningar?

S: Alla som har en giltig e-postadress kan ta emot förfrågningar om E-signering.

F: Kan jag dra kontrakt genom ett API?

S: Detta är inte möjligt för närvarande.

F: Är det möjligt att få en överblick över de kontrakt som inte är undertecknade?

S: Detta är inte möjligt för närvarande.

F: Hur fungerar det när en kund har använt all signering de har under en period. Finns det en varning?

S: Ingen varning tas fram och det finns ingen gräns för hur många du kan använda, dock kommer du att faktureras för eventuella avtal utöver vad som avtalats i kontraktet med Quinyx.

F: Ställer jag in språket i Quinyx eller Scrive?

S: Du konfigurerar språk i Scrive.

F: När ett undertecknat kontrakt är undertecknat av alla signerade skickas en bekräftelse till mottagarna. Är det möjligt att inaktivera bekräftelsemailet?

S: Nej, detta är inte möjligt. Alla mottagare kommer att få ett bekräftelsemail.

F: När anställningen har upphört, varför ser jag inte avtalet?

S: Om du aktiverar medarbetaren kan du se avtalet igen.

F: Har vi sätt att dölja lönekostnader i Scrive?

S: Nej detta är inte möjligt eftersom detta är ett kontrakt som en anställd skriver på med den överenskomna lönen.

F: Lagras kontrakt i Scrive eller i Quinyx?

S: Kontrakt lagras i Scrive och hämtas på begäran i Quinyx.

F: Hur ställer jag in arbetsflödet för e-signeringen?

S: Du kan anpassa arbetsflödet för e-signering under Kontoinställningar > Avtal > Avtalsmallar > Avtal > E-signering. Läs mer om hur du ställer in arbetsflödet för e-signering här .

F: Varför får jag ett felmeddelande när jag påbörjar e-signeringsprocessen?

S: Läs mer om Scrive HTTP-statuskoder som indikerar framgång eller misslyckande för en API-begäran här.

F: Hur länge är en signeringslänk aktiv som standard efter att den har skickats?

S: Signeringslänken är aktiv i 90 dagar efter att den har skickats.

F: I vilket format ska personnummer anges när Bank ID används med Scrive?

S: Följande format accepteras:

ÅÅÅÅMMDDXXXX

ÅÅÅMMDDXXXX

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

YYMMDD-XXXX


Fick du hjälp?