Lösenordsnivåer

Uppdaterad 12/7/21 av Leigh Hutchens

Från och med lanseringen av version 0111 måste alla nya lösenord:

  • Innehåller minst 12 tecken (högst 128).
  • Innehåller minst två numeriska tecken.
  • Innehåller minst två bokstäver.

Om en chef återställer en anställds lösenord, eller om den anställde väljer att återställa lösenordet, kräver systemet att ett nytt lösenord väljs vid inloggning.

Användarkontot kommer att blockeras efter 6 misslyckade inloggningsförsök. En chef måste sedan återaktivera kontot.

Lösenordet måste uppdateras nästa gång användaren återställer lösenordet eller chefen anger ett lösenord för användaren.
Nuvarande lösenord påverkas inte. Ovanstående gäller endast lösenord som ändras eller återställs.
Läs mer om Lösenordshantering här.

Stöd för hög säkerhetsnivå på lösenord

Om din organisation använder hög säkerhetsnivå för lösenord kommer användare nu att tvingas ändra sitt lösenord i Quinyx efter 3 månader.


Fick du hjälp?