Lösenordsnivåer

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Från och med lanseringen av version 0111 måste alla nya lösenord:

  • Innehåller minst 12 tecken (högst 128).
  • Innehåller minst två numeriska tecken.
  • Innehåller minst två bokstäver.

Om en chef återställer en anställds lösenord, eller om den anställde väljer att återställa lösenordet, kräver systemet att ett nytt lösenord väljs vid inloggning.

Användarkontot kommer att blockeras efter 6 misslyckade inloggningsförsök. En chef måste sedan återaktivera kontot.

Lösenordet måste uppdateras nästa gång användaren återställer lösenordet eller chefen anger ett lösenord för användaren.
Läs mer om Lösenordshantering här.


Fick du hjälp?