Version 0088

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 12 augusti 2020

Ny funktionalitet

Grundschema

Utrullning av urval av medarbetare

Från denna release kan du rulla ut ett specifikt urval av medarbetare i grundschemat. Konceptet är att du rullar ut de medarbetare du ser, så för att enbart rulla ut vissa medarbetare så filtrerar du på de du vill rulla ut innan du klickar på knappen "Rulla ut" i det övre högra hörnet.

Observera att du alltid rullar ut en medarbetares hela rad. I linje med detta och konceptet som beskrivs ovan får du nedan varning om filtrerat på skift när du klickar på utrullningsknappen i det övre högra hörnet:

Följande filterfält betraktas som skiftfilter och genererar ovanstående varning:

 • Schemakomponenter
  • Om du har valt Inte tillgänglig eller Skift och Inte tillgänglig eller Uppgifter och Inte tillgänglig.
 • Skifttyp
 • Skiftavdelning

När du går in i rulla ut-panelen så kommer du märka att den har förändrats för att tillgodose funktionen att rulla ut urval av medarbetare; längst ner i panelen återfinns ett avsnitt som heter "Sammanfattning av utrullning". Detta avsnitt innehåller en ruta som anger huruvida obemannade skift rullas ut; de rullas alltid ut om du rullar ut samtliga medarbetare, medan om du rullar ut ett urval av anställda så rullas de inte ut. Nedanför visas sen en lista över de medarbetare som kommer rullas ut. Nu när du kan välja att bara rulla ut några medarbetares grundscheman så har vi lagt till information om den senaste utrullningen för respektive medarbetare. Om medarbetaren aldrig har utrullats tidigare så visas "Ingen tidigare utrullning" istället. Sorteringen av listan över medarbetare här återspeglar den i grundschemat.

Minst en medarbetare måste visas i ditt grundschema för att du ska kunna rulla ut det.

Grundschemats rotation

För att din schemaläggning alltid ska vara korrekt kommer ditt grundschema alltid att vara på samma rotation. Konsekvensen av detta är att om du använder alternativet ”Fortsätt på den senaste utrullningens rotation” för alla medarbetare när den senaste utrullningen bara var för vissa medarbetare, då kommer alla medarbetare att sättas på rotationen för den senaste utrullningen:

Grundschemats status

I din lista över grundscheman i Schema < Grundschema kommer statusen för ett grundschema som du bara har rullat ut för en delmängd medarbetare att vara "Utrullat". För att se vilka medarbetare som ingick i den senaste utrullningen så navigerar du till Rulla ut-panelen som beskrivs ovan.

Semesterfaktor

För kunder som använder semesterfaktorn, observera att när ett grundschema rullas ut för en delmängd medarbetare så uppdateras semesterfaktorn bara för de utrullade medarbetarna.

Lösenordshantering

Vi lägger till fler funktioner relaterade till lösenordshantering i Neo.

Tvinga användaren att ändra engångslösenordet

I den senaste versionen introducerade vi möjligheten att ställa in ett engångslösenord för anställda i medarbetaruppgifter. Från och med den här releasen kommer användaren att tvingas ändra det lösenordet första gången de försöker logga in med ett engångslösenord.

När användaren anger ett engångslösenord och klickar på logga in visas en text som indikerar att lösenordet måste ändras. Efter att ha klickat på texten kommer användaren att föras till en sida där de måste ställa in sitt eget lösenord och sedan spara och logga in.

Bestäm om välkomstmejl ska skickas

Det är nu möjligt att bestämma om ett välkomstmejl ska skickas eller inte när nya anställda skapas i Neo.

När du skapar en ny anställd visas en kryssruta (som standard markerad) som heter "Skicka välkomstmejl". Om den här rutan är markerad kommer ett välkomstmejl med anvisningar för hur man ställer in ett lösenord skickas till den anställde. Om det är avmarkerat kommer inget välkomstmejl att skickas:

Stöd för hög säkerhetsnivå på lösenord

Om din organisation använder hög säkerhetsnivå för lösenord kommer användare nu att tvingas ändra sitt lösenord i Neo efter 3 månader (detta är den första delen av hög säkerhetsnivå på lösenord, ytterligare kontroller läggs till vid ett senare tillfälle).

Schema

Vi fortsätter att släppa tidkortfunktionalitet.

Det är nu möjligt att attestera stämplingar och frånvaro i tidskortet.

Hur:

 1. Klicka på fliken Schema.
 2. Håll muspekaren på en anställds cell.
 3. Klicka på datumet som visas så tar du dig till tidkortet:

 1. När tidkortet har laddats, så länge du har behörighet att intyga, kommer du att kunna klicka in i kryssrutorna på stämplingen eller frånvaron för att attestera:

Du kan nu se och lägga till eventuella Time Tracker-transaktioner i tidkortet.

Du kan se tidigare transaktioner såväl som framtida transaktioner som automatiskt kommer att gälla genom att ange ett datumintervall och klicka på uppdateringsknappen:

Klicka på + att lägga till en ny transaktion. Välj transaktionstyp, datum och räkning som du vill lägga till:

När du har klickat på Spara och uppdaterat Time Tracker-transaktionsvyn igen ser du posten loggad här med alternativ för att redigera och radera.

Läs mer om Time Trackers här.

Från tidskortet kan du också visa / dölja Time Tracker-transaktionstabellen genom att klicka på "Anpassa vy" och markera / avmarkera rutan som heter Time Tracker-transaktioner:

Tid

Du får nu en varning när du försöker överföra en definitiv lönefil medan lön för närvarande överförs för minst en av medarbetarna som ingår i ditt val för samma period eller delar av samma period av en annan Quinyx-användare i din organisation. Denna varning hindrar dig från att fortsätta och ser till att lön inte överförs två gånger för samma löneposter.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inget just nu.

Buggrättningar

 • Löste ett problem där utrullningen av ett grundschema misslyckades och felaktigt gav en varning om att "Medarbetare saknar roll".
 • Löste ett problem där användare kan få ett fel när de lägger till en frånvaro på en dagskift och valde att tilldela om.
 • Löste ett problem med skiftdetaljer som förhindrade information om medarbetares skift från att ändras när man klickade på olika anställda i schemat.
 • Löste ett grupphanteringsproblem där vissa användare kan få ett fel när de redigerar namnet på en ny enhet under ett nytt distrikt.
 • Löste ett problem med rapporten Löneunderlag som felaktigt lägger till överförda objekt i rapporten istället för bara färdiga artiklar när de körs specifikt från Tid.
 • Löste ett problem som rör att växla mellan olika visningslägen i grundschema, vilket var inkonsekvent med Schema - nu fungerar båda som Schema alltid fungerat.
 • Löste ett problem relaterat till att välja att uppdatera befintliga skift som en del av en skifttypsuppdatering - uppgifter (med och utan taggar) och raster som är utanför eller delvis utanför skiftet till följd av skifttypsuppdateringen raderas respektive förkortas nu.
 • Löste ett problem med stämplingar som godkänts i Neo specifikt inte synliga i Classics tidsloggar.

API / webbtjänstuppdateringar

Läs mer om API/webtjänstuppdatering i Classic version 381 release notes.


Fick du hjälp?