Version 347

Nya funktioner

Med version 348 som har planerat release datum 2018-12-18 kommer vi att ta bort valideringen avseende viloperioder från skifttyper satta som Beredskapsskift under avancerade inställningar.

Språkstöd för Italienska

Webpunch länkar kan nu skapas från Inställningar → Tabeller

Det är nu möjligt att skapa och redigera Webpunch länkar från Inställningar → Tabeller Integrationsnyckeltyper / Integrationsnycklar

En Webpunch länk används för att skapa en genväg eller inloggnings URL för att underlätta genom att en behörig chef ej behöver ange användaruppgifter vid inloggning i Webpunch.

Om du redan har Webpunch länkar uppsatta kan du lägga till och redigera dem från inställningar → Tabeller Integrationsnycklar. Här finns det även en översikt över uppsatta länkar och möjlighet att kopiera länkens URL.

För att skapa en ny länk eller för att lägga till en ip adress till en existerande följ nedan steg

 • Gå till inställningar → Tabeller Integrationsnycklar.
 • Klicka på Lägg till
 • Välj den enhet du vill koppla ip adressen till
 • Ange den externa ip adressen
  • För att kontrollera den externa ip adressen så kan exempelvis http://www.whatsmyip.org/ användas från den enhet som du kommer att använda Webpunch på
 • Kopiera URL'en och sedan spara
 • När du har sparat ser du en översikt över aktuella länkar som finns uppsatta för organisationen

Om du för närvarande inte har några Webpunch länkar uppsatta så behöver det först skapas en Webpunch nyckeltyp från Inställningar → Tabeller Integrations nyckeltyper.

För att lägga till en nyckeltyp gör du som följer

 • Gå till Inställningar → Tabeller Integrations nyckeltyper.
 • Klicka på Lägg till
 • Välj Webpunch länk
 • Spara
Om du raderar en integrationsnyckeltyp kommer samtliga kopplade nycklar inklusive ip adresser att raderas.

Nya konfigurerings alternativ under Inställningar Globalt

Nya globala konfigureringsalternativ och vyer har adderats till Inställningar→ Globalt

 • Allmänt Visuella inställningar
  • Ändra banner logga, login logga, bakgrundsfärg och textfärg.
 • Allmän info (enbart möjligt att se)
  • Global tid zon inställning
  • Antal enheter
  • Antal aktiva användare
  • Antal inaktiva användare (ej anställda samt passiva)
  • Licens baserad på antal enheter eller användare
  • Antal licencer
  • Antal ej fakturerbara licenser
 • IP lås
  • Möjlighet att se och ändra godkända ip adresser för att använda tillsammans med API webservice
 • FTP
  • Möjlighet att lägga till samt redigera inställningar för FTP om detta är önskvärt vid överföring till lön.
Vi rekommenderar starkt att ställa in godkända ip adresser för API

Åsidosätt kostnadsställe i Webpunch

Det är nu möjligt att forcera logiken för hur kostnadsställe ärvs i Webpunch. Detta innebär att om detta aktiveras på enheten kommer stämplingar gjorda i Webpunch att ärva kostnadsstället från den enhet som Webpunch är kopplad till.

Du hittar denna inställning under Inställningar → Enhet → Vald enhet → Övrigt

Läs mer on hur kostnadsställen ärvs här

Möjlighet att ha kostnad på lönearten minustid

Det är nu möjligt att ha kostnad på lönearten minustid. I samband med releasen av 347 kommer vi att sätta kostnaden till 0 Fast kostnad.

För att redigera lönearten görs detta antingen under Inställningar→ Tabeller → Lönearter och/eller Avtalsmallar → Lönearter

Lönekostnad på lönearter har 3 val i hur värdet beräknas. I följande exempel är lönen på avtalet totalt 100 SEK/tim

 • % av timlönen : 80% of timlönen är beräknad till 80SEK(100SEK * 0.80)
 • Lägg till timlönen : 50SEK Lägg till timlönen beräknas till 150SEK (100SEK + 50SEK)
 • Fast kostnad : 50SEK som fast kostnad beräknas till 50SEK

Ny medarbetar status

Vi har med 347 lagt till en ny status för medarbetare som är låst. Låst innebär att medarbetaren inte kan logga in i Quinyx. Låst aktiveras automatiskt om medarbetaren försöker logga in med fel användaruppgifter för många gånger. Medarbetare kan även låsas manuellt via Personal → Vald personals personkort → Kategorier samt via API.

Nuvarande möjliga status statusar som en medarbetare kan ha

 • Anställd - Indikerar om en medarbetare är anställd eller ej. Om ur bockad kan datum anges bakåt och framåt i tiden. OBS! : Om anställd bockas ur kommer samtliga framtida skift att sättas som obemannade
 • Passiv - Passiva anställda kan ej schemaläggas och syns ej på listor. Dessa medarbetare har ej heller tillgång till Quinyx sålänge de har en passiv flagga på sig. Denna status är relevant för exempelvis säsongsanställda. Passiva medarbetare kan ej stämpla in i Webpunch
 • Låst - indikerar om en medarbetare har använt för många inloggningsförsök eller om medarbetaren har låsts manuellt. Medarbetaren kan inte logga in i systemet men kan stämpla i Webpunch

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateTextItems är uppdaterad med id i svaret

wsdlProcessLeaves hanterar nu godkännande/nekande av preliminära ledighetsansökan korrekt

wsdlUpdateEmployee kan nu användas för att sätta status för en medarbetare till låst

wsdlGetEmployees returnerar nu låst status avseende valdas medarbetare

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Ändringar i extrafält för medarbetare sparas nu ii loggen
 • Lagt till "taggar" för mappning av pdf dokument

Felrättningar

 • Korrigering till felmeddelande om flera ändringar görs samtidigt på en frånvaroansökan
  • "Det är ej möjligt att ändra datum/tid och följande värden samtidigt: frånvaroorsak, frånvaroschema eller nominella timmar"
 • Tid → Filarkiv och Rapporter & Statistik Filarkiv visar nu korrekt tid för skapandet


Fick du hjälp?