Premiebetalningar för matraster

Uppdaterad av Leigh Hutchens

I version 0159 släppte vi stöd för premiumbetalningar för raster.

Förutsättningar

  1. Se till att du har minst en matrastregel konfigurerad (antingen stämplingsregel eller ersättningsregel, se info här.)
  2. Se till att du har aktiverat den på avtalsmallen.

Att sätta upp en löneart för ersättningen

  1. Börja med att definiera en löneart i Kontoinställningar > Avtal (lönearter) om du inte redan har en sådan konfigurerad. Du definierar det på samma sätt som du skulle definiera vilken löneart som helst för din organisation. Läs mer här.

  1. Gå till avtalsmallen och lägg till den nydefinierade lönearten i avtalsmallen, se hur här.
Lönearten för ersättning måste vara aktiverad på avtalsmallen för att ”aktiveras” (dv.s. samma som gäller för att den ska dyka up på tidkortet, eller vid överföring till lön etc.).
  1. Gå till avtalsmallen (Kontoinställningar > Avtalsmallar > välj berörd avtalsmall > Matrast > Matrastpremier) och lägg till lönearten från föregående steg i rullgardinsmenyn som heter Löneart.
För närvarande kan du inte söka efter lönearten i listan, detta är något som vi vill förbättra. Sedan kan du gå vidare och välja antalet timmar att betala som du vill lägga till i fältet "Antal".

Tidskort

Nu, närhelst din anställd bryter en matrastregel så kommer lönearten kopplad till matrastersättningen automatiskt att genereras omedelbart och dyka upp i lönelistan i Tidskortet.

Exempel 1.1

Jessie Fields är schemalagd att arbeta mellan 09.00 och 18.00. Jessies arbetsgivare har konfigurerat två matrastsregler, där en av dem är en ersättningsregel som aktiverar en premie efter 5 timmar.

Jessie stämplar in klockan 9 och arbetar i mer än 5 timmar utan matrast. Premielönen för matraster tillämpas automatiskt i panelen löneartsöversikt(en) till höger.

Vad händer om jag har ett avstående?

Ersättningsbetalningen tas bort automatiskt om ett avstående utlöses och en avståendesymbol kommer att synas i Tidskortet.

Exempel 1.2

Jessies arbetsgivare har gjort det möjligt för Jessie att avstå från en matrast fram till den sjätte arbetade timmen från skiftstart.

Jessie bestämmer sig för att hoppa över matrasten och stämplar ut för att gå hem efter 5.52 eftersom de är klara med sina arbetsuppgifter för dagen. Medan hon stämplar ut skriver Jessie på ett avstående där de ger sitt samtycke till att inte ta några matraster samt att ta bort premien.

Alla konfigurationer görs för närvarande på avtalsmalls-nivå. Detta innebär att ändringar, såsom individuella ändringar i "Tid"-konfigurationen på ett anställningsavtal kan leda till oväntade resultat.


Fick du hjälp?