Version 360

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Schema periods rapporten innehåller nu stämplade timmar även om stämpling inte är kopplat till ett skift
  • Prestandaförbättringar avseende attest vyn Tid Attest
  • Prestandaförbättringar avseende personalvyn Personal Anställda
  • Pdf mappning för timmar per vecka tar nu hänsyn till decimaler eller minuter

Buggrättningar

  • Korrigering av dubbelt löneartsutfall vid frånvaro kopplad till helgdagsregel i vissa fall
  • Korrigering av att övertidsdialog ej visas i Webpunch vid viss kombination av max avvikelse samt indikatorkonfigurering
  • Qmail kvitto visas nu med korrekt tidszon
  • Schema periods rapporten tar nu korrekt hänsyn till arbetstid/Månad om satt på avtalsmallen
  • Schema periods rapporten tar nu inte med avslutade medarbetare om dessa ej varit aktiva under vald period


Fick du hjälp?