Tillgänglighet

Uppdaterad 3/6/21 av Malin Lindbom

Tillgänglighet

Den här funktionaliteten möjligör att se när en anställd är tillgänglig (och inte tillgänglig) i schemat. Syftet med denna funktion är att ge ytterligare hjälp i schemaläggningsprocessen för att hitta relevanta anställda att schemalägga för ett visst skift, men också att lättare schemalägga anställda som delas mellan enheter. Du kan se om anställd som är delad till dig från en annan enhet är schemalagd på annan enhet, men också se när och var dina anställda är schemalagda på andra enheter.

Notera att den här funktionen ersätter "utlånad personal" i Visa-rullgardinen.

Hur hittar jag den här funktionen?

 1. Gå till schemavyn
 2. Klicka på filterikonen
 3. Välj Inte tillgänglig från det första filteralternativet Schemakomponenter
 4. Nu kommer du att kunna se tillgänglighet i schemat (grå-randigt mönster).

Vad är definitionen av "inte tillgänglig"?

 • tillgänglighet definierad i avtalet (för anställda som inte är delade så är det alltid huvudavtalet, för personer som är delade så är det alltid huvudavtalet för den enheten hen är schemlagd på).
  • start- och sluttid
  • anledning

I exemplet ovan så är den anställda inte tillgängligt enligt avtal den dagen.

 • frånvaro
  • När en anställd är frånvarande på hemmaenheten eller annan enhet
  • frånvarons start- och sluttid
  • anledning

 • Skift
  • När en anställd är schemalagd på hemmaenheten eller annan enhet
  • skiftets start- och sluttid
  • Skifttyp
  • Enhetsnamn (om skiftet är på en annan enhet)
  • Avdelning

I exemplet ovan så är den anställde schemalagd på en annan enhet ("Newborough").

Ytterligare information

 • Du kan se otillgänglighet i alla vyer. När det inte finns tillräckligt med utrymme för att visa hela texten så tas texten bort helt och informationen kan istället hittas i tooltipen.
 • Om en anställd har flera orsaker att hen inte är tillgänglig samtidigt (till exempel den anställda är inte tillgänglig enligt avtal OCH är frånvarande) visas bara en orsak i vyn. Frånvaro visas först, sen skift och sist avtal. Du kan se alla orsaker i tooltipen.
 • Observera att om en anställd inte är tillgänglig delar av dagen, i alla vyer över en dag (dvs. vecko- och månadsvyn), visas hela dagen som icke tillgänglig. I tooltipen kan du se start och sluttid.
 • Om en anställd har tillgänglighet för mer än 1 vecka kommer vecka 1 alltid vara i relation till avtalets startdatum.


Fick du hjälp?