Version 0073

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Analys

Rapporter

Vi har lagt till en checkbox som gör det möjligt att enkelt välja alla enheter i rapporter som kan genereras för flera enheter på samma gång

Schema & Tid

Schema

Avancerade inställningar

Avancerade inställningar ärvs från skiftets skifttyp, men under "Avancerade inställningar"-rubriken i "Ändra skift"-dialogen kan du sen göra avancerade inställningar som trumfar över de som gjorts på skiftstypsnivå.

Följande avancerade inställningar kan konfigureras på skiftnivå i och med den här release:n:

 • Produktiva timmar
  • Denna rullgardinsmeny innehåller tre möjliga val:
   • "Ja, alltid" - skiftets timmar räknas som "Produktiva timmar", oavsett vilket val som gjorts för "Räkna som schemalagda timmar".
   • "Ja, för schemalagda timmar" - skiftets timmar räknas bara som "Schemalagda timmar" förutsatt att valet för "Räkna som schemalagda timmar" är sant/ibockad.
   • "Nej" - skiftets timmar räknas inte som "Produktiva timmar", oavsett vilket val som gjorts för "Räkna som schemalagda timmar".
 • Räkna som schemalagda timmar
  • Avgör huruvida skiftets timmar räknas som "Schemalagda timmar". Notera att valet du gör i sin tur kan påverka val du gjort i "Produktiva timmar" som beskrivs ovan.
 • Räkna som arbetade timmar
  • Avgör huruvida stämplingen kopplad till det här skiftet räknas som "Arbetade timmar".
 • Fridag
  • Att klicka i att ett skift är en fridag indikerar att personen som det här skiftet är tilldelat till, eller som det tilldelas till, inte ska arbeta mellan start- och sluttiden på skiftet. Detta används typiskt i kombination med att man bockar ur "Räkna som schemalagda timmar" och "Räkna som arbetade timmar".
Om du hör ändringar på skiftnivå för att sen byta skifttyp för skiftet så kommer de avancerade inställningarna för den nyligen valda skifttypen att ersätta de avancerade inställningar du gjort manuellt på skiftnivå.

REST API

Möjligheten att välja om data skall adderas eller skrivas över kan nu göras med appendData true/false om ett POST anrop görs med samma timestamp som tidigare skickad data. Detta fungerar med både POST /forecast-data och /raw-data

REST API swagger specification finns här


Fick du hjälp?