Grundläggande scenarier

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Nedan kan du hitta exempel på hur logiken för frånvaroansökan fungerar med de vanligaste rollkonfigurationerna i Quinyx.

För alla nedanstående scenarier, observera att i logiken för frånvaroansökan så beaktar vi endast direkta roller.

Anställda med roll på enheten

Scenario 1

Kriterier
 • En anställd har en direkt anställd roll på hemmaenheten.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enhet, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på enheten (hänvisas till bilden nedan som "M lvl4" - chef, nivå 4).

Scenario 2

Kriterier
 • En person har både rollen anställd och chefs nivå 4-roll på samma (hemma) enhet.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på regionen, rollnivå 3.
Resultat

Meddelandet skickas till chefen i regionen (hänvisas till bilden nedan som "M lvl3" - chef, nivå 3).

Scenario 3

Kriterier
 • En anställd har en direkt roll som anställd på hemmaenheten.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enheten, rollnivå 5.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enheten, rollnivå 4
  Resultat
  Meddelandet kommer till chefen på enheten som har den nivå närmast den anställde (kallas i bilden nedan som "M lvl5" - chef, nivå 5).

Scenario 4

Kriterier
 • En anställd har en direkt roll som anställd på hemmaenheten.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enheten, rollnivå 4.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enheten, rollnivå 4.
  Resultat
  Meddelandet skickas till båda cheferna på enheten (kallas i bilden nedan som "M lvl4" - manager, nivå 4), eftersom de har samma rollnivå på samma enhet.

Anställda med roll på avdelningen

Scenario 1

Kriterier
 • En anställd har en direkt roll som anställd på en avdelning, men ingen direkt roll på hemenheten.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på avdelningen, rollnivå 5.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på enhet, rollnivå 4
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på avdelningen (hänvisas till i bilden nedan som "M lvl5" - manager, nivå 5).

Anställda med chefsroller

Scenario 1

Kriterier
 • En person har medarbetarroll på hemmaenheten och chefsroll på regionen, rollnivå 3.
 • En chef med skrivrättighet till frånvarohar en chefsroll på enheten, rollnivå 4.
 • En chef med skrivrättighet till frånvaro har en chefsroll på kundnivå, rollnivå 2.
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på kundnivå (kallas i bilden nedan som "M lvl2" - chef, nivå 2), eftersom det är chefen som ligger närmast den anställdas högsta roll i hemenhetens träd.


Fick du hjälp?