Kan jag ställa in olika åtkomst till mobilappen och personalportalen?

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Q: Går det att inaktivera åtkomst till mobilappen?

A: För att inaktivera åtkomst till mobilappen måste du inaktivera alla åtkomsträttigheter för mobilappen och personalportalen för den personalkategori.

Går det att förhindra vissa användare från att logga in på mobilappen?

A: Det går att förhindra vissa användare från att logga in på mobilappen. Detta kan göras genom att manuellt låsa deras konto. För att göra detta måste du gå till avsnittet "Status" i Personuppgifter, markera kryssrutan för låst och spara sidan för Personuppgifter. Hänglåssymbolen kommer att visas och användaren kan inte längre logga in. Du kan hitta mer information om hur du gör detta här.

Går det att förhindra vissa användare från att logga in på mobilappen, men ändå tillåta dem att komma åt personalportalen?

A: Nej, genom att inaktivera åtkomst till mobilappen kommer du också att inaktivera åtkomst till personalportalen. Detta beror på att åtkomsträttigheterna i deras nuvarande form är kopplade.

Läs mer om åtkomsträttigheter för mobilappen och personalportalen här.


Fick du hjälp?