Version 370

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Ny funktionalitet

Från denna utgåva av Quinyx WFM (370) har vi en ny förbättrad logik när det gäller ledighet för röda dagar.

Tidigare var logiken för denna regel att placera den eller de genererade lönearterna från regeln på en dag närmast den dagen inom schemat.

Med den nya funktionaliteten genereras resultatet samma dag som regeln finns på. Detta görs genom att införa ett "virtuellt skift". Detta skift är inte synligt som ett schemalagt skift av den anställda och ska inte heller:

  • räknas som schemalagda timmar
  • räknas som arbetstid
  • räknas som en skift

Med den här funktionaliteten kommer den beräknade lönekostnaden att bli ännu mer exakt för enskilda dagar runt de röda dagar som innehåller en regel för ledighet. Det kommer också att göra det mycket synligt där resultatet från en regel genereras.

Några saker att ta hänsyn till:

  • En enda virtuell transaktion kan inte ångras, men den kommer att återföras när man väljer att backa transaktioner för anställd eller enhet 
  • Ett virtuellt skift kan inte attesteras eller inte, de är alltid i attesterat läge
  • Attestfärg i tidsvyen överväger virtuella skift
  • Om ett skift eller stämpling läggs till en dag kommer det virtuella skiftet att tas bort
  • Eftersom det inte finns något skift denna dag, kommer kostnadsställe att ärvas från anställdskort eller anställdsavdelning eller anställdsenhet.

Du kan läsa mer om röda dagar och regler om röda dagahär.

I Time-Time för att presentera resultatet ska kostnadsberäkningen i vyn vara aktiverad. Den anställda måste också ha schema- eller skiftartiklar under den valda perioden
Timetracker kan vara annorlunda för dem som inte fick lön för ledighet om de inte hade en stämpling att sätta lönen på. Detta innebär att ingen lön överförs och låses. Detta innebär också att det virtuella skiftet skapas och räknas med time tracker de närmaste 60 dagarna.

Uppdateringar och prestanda

  • Lönefiler uppdaterade för att hantera virtuella skift
  • Rapporter uppdaterade för att hantera virtuella skift

API / Web Service-uppdateringar

wsdlGetPayrollV2 : En virtuell skift (se ovan) kommer att returneras med schema-ID 0 " "

wsdlGetPayroll : En virtuell skift (se ovan) kommer att returneras med schema-ID "0 "

wsdlGetSchedulesV2 : Ett virtuellt skift kommer att returneras med status = 4 IF includeCosts = true. De kommer sedan att returneras med schema = 0 och ts = nu

Klick här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .

Buggrättningar


Fick du hjälp?