Version 0130

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 23 mars 2022

Ny funktionalitet

Tillgänglighet - Mobilapplikationer

Mobilappar

Vi har implementerat möjligheten för våra användare att se, skapa, redigera och ta bort sina egna tillgänglighetstider i våra mobilappar. För mobilapparna är behörigheten för tillgänglighet avstängd som standard och måste vara aktiverad under Mobil- och personalportalbehörigheterweb.quinyx.com . Du hittar information om tillgänglighetsfunktionen här .

Den nya tillgänglighetsfunktionen är inte densamma som den tillgänglighet som ställs in på avtalssidan som är kontraktstillgängligheten.

Tillgänglighet - Webbapplikation

I den här versionen inkluderar vi den första delen av vår nya funktion för att hantera tillgänglighet!

Tillgänglighet är ett sätt för mobilappanvändare att låta sina chefer veta när de är tillgängliga för att arbeta. Det är också möjligt för chefer att lägga till/redigera/ta bort tillgänglighet, tilldela ett skift via tillgängligheten på ett skift, skicka ut påminnelser om att skicka in tillgänglighet, se tillgänglighetsstatistik och använda tillgänglighet som en faktor i automatiskt schema/autotilldelning. Läs mer om hur tillgänglighet inom autotilldelning fungerar här, samt tillgänglighet inom autoschema här .

Tillgänglighet inom Auto Schedule och Auto Assign kommer att vara tillgänglig från den 31 mars 2022

För denna första del kommer du, i webbapplikationen, att kunna se tillgänglighet som lämnats in av anställda (läs mer om hur de kan göra det här ), tilldela ett skift via tillgängligheten och kontrollera behörigheterna för tillgänglighetsfunktionen, samt konfigurera minsta antal timmar per vecka som krävs för tillgänglighet (detta kommer att vara synligt i mobilappen för de anställda). I framtida versioner kommer fler funktioner relaterade till tillgänglighet att läggas till, så håll utkik!

Tillgänglighetsfunktionen är mer användarvänlig och stöder fler användningsfall än vår nuvarande funktion "Intresseanmälan", därför så rekommenderar vi alla våra användare att byta till tillgänglighet så snart som möjligt. En funktion som tillgänglighet kommer att stödja är att konvertera en tillgänglighets-enhet till ett skift i schemavyn på webben. Vi stödjer även sektioner med tillgänglighet och flerval av både enheter & sektioner när man skapar tillgänglighet som användare.
Behörigheter

Som standard kommer behörigheten för tillgänglighet att vara inställd på Ingen åtkomst för alla. Om du vill använda den här funktionen, gå till Kontoinställningar > Rollhantering där du hittar en ny behörighet som heter Tillgänglighet :

Här kan du bestämma om den valda rollen inte ska ha någon åtkomst (standard), läsbehörighet eller skrivbehörighet:

 • Ingen åtkomst: Inget relaterat till tillgänglighet kommer att synas i applikationen.
 • Läsåtkomst: Chefer kommer att kunna se all information relaterad till tillgänglighet.
 • Skrivåtkomst: Chefer kommer att kunna lägga till, redigera och ta bort allt som har med tillgänglighet att göra.
Observera att i denna första version stöder vi inte möjligheten att lägga till, redigera och ta bort. Detta kommer att inkluderas i en framtida version.
Se tillgänglighet

Efter att de anställda har skickat in tillgänglighet kommer tillgängligheten att visas som nya schemapunkter i schemavyn. Du kommer att se start- och sluttid för den inskickade tillgängligheten, och när du klickar på en tillgänglighet kommer du att kunna se detaljer som avsnitt, enhet och kommentar:

Förvandla tillgänglighet till ett skifte

När du klickar på ett tillgänglighetsobjekt kommer du att se en detaljerad vy med en knapp som heter Lägg till skift :

Om du klickar på Lägg till skift öppnas den vanliga lägg till skift-panelen och du kan enkelt lägga till ett skift som matchar den anställdes inlämnade tillgänglighet:

När skiftet väl har skapats visas det i schemavyn och du kommer fortfarande att kunna se tillgängligheten:

Observera att alternativ för att utesluta eller inkludera tillgänglighet i schemavyn kommer att läggas till våra filter i en av de framtida versionerna.

Minsta antal timmar per vecka som krävs för att vara tillgänglig

I avtalsmallar och personliga avtal har ett nytt fält lagts till som heter minsta antal timmar per vecka som krävs för tillgänglighet. Fältet är placerat under avsnittet Arbetstider och perioder.

När du har angett ett nummer i det fältet kommer det att vara synligt för de anställda i mobilappen när de lägger till tillgänglighet. Om de inte har lagt till tillgänglighetstimmar som matchar det antal som ställts in i avtalet kommer de att meddelas med en röd siffra och text längst ner på skärmen.

Konfiguration av PDF-formulär

Med den här versionen har vi lagt till stöd för att hantera konfiguration av PDF-formulär.

Lägg till, redigera, ta bort

Under Kontoinställningar > Formulär > PDF-formulär kan du ladda upp och hantera befintliga PDF-formulär direkt i Quinyx:

Den maximala filstorleken för ett PDF-formulär är 20 MB.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Schemalagt antal anställda beaktas av schemafilter

Från och med den här versionen kommer alla använda schemafilter att beaktas i variabeln Schemalagt antal anställda , precis som för andra variabler. I diagramläget för statistiken kan du förvänta dig att filtreringen sker på den sluttid du har definierat (vilket kan vara när som helst mellan 5 till 60 minuter).

Observera att den ovan nämnda variabeln endast är synlig i Schema i första hand om den i Kontoinställningar > Statistik > Variabelinställningar har lagts till i en visningsgrupp och den visningsgruppen har ställts in för att synas i schemat.

Stämpling saknas varning flyttad till Schemafilters skift > Varningar

Från och med den här versionen flyttar vi varningen Stämpling saknas. Denna varning är numera endast synlig om checkrutan i Kontoinställningar > Avtal > Varningar > Tid som saknas för ett skift är markerad. I tidigare versioner så filtrerade du på den här varningen i Schema med fältet Stämplingar > Varningar. Från och med nu kommer du att filtrera på det med filtren Skift > Varningar . Anledningen till denna förändring är delvis teknisk – vilket innebär att långsiktigt, i en lösning där denna varning väljs genom detta fält istället, så kommer risken för buggar och andra underhållsproblem att minska. Orsaken är också konceptuell; den här varningen gäller för skift, eftersom den bara visas om det finns ett skift (med sluttid i det förflutna) som inte har en stämpling.

Observera att för alla dina sparade vyer som använder detta valet, så uppdaterar vi dem för att återspegla denna ändring så att du kan fortsätta använda de sparade vyerna utan att behöva ändra något på grund av ändringen vi gjorde i den här versionen.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gav ett felmeddelande när Faktisk lönekostnad , Förväntad lönekostnad eller Förväntad lönekostnad (arbetsdag) valdes i Schemastatistik.
 • Löste ett problem som visade felaktig data för variabeln arbetstimmar exklusive frånvaro i Schemastatistik vid filtrering på skifttyp.
 • Löste ett problem som gav felmeddelandet Åtgärden kunde inte utföras eftersom data inom den valda perioden har överförts till lön även om det inte fanns några stämplingar under den perioden.
 • Löste ett fel kring hur inmatningsfältet för Time Trackers beter sig när ett negativt värde läggs till i kombination med 0.
 • Löste ett problem som gjorde att uppgifter på otilldelade skift försvann när en frånvaro lades till med ett frånvaroschema.
 • Löste ett problem som gav varningen Anställds nominella timmar för schemaperioden har överskridits när inga timmar överskridits.
 • Löste prestationsproblem i statistiktjänster.
 • Löste ett problem där Lön-rapporten inte visade start- och slutdatum + tid för tilldelade skift.
 • Löste ett problem med med rapporten Stämplade timmar där manuella lönearter inte var synliga trots att rutan för genererade lönearter var markerad.
 • Löste ett problem med kontoinställningar, mobil- och personalportalbehörigheter, ändring av åtkomsträtt återställs till gammalt värde vid sparande.
 • Löste ett problem med Schemaperiod-rapporten där den visade felaktiga nominella timmar (i vissa specifika fall).
 • Löste ett problem med Schema-rapporten där skifttypsfärger saknades.

Nya HelpDocs-artiklar

REST API/webbtjänster uppdateringar

När du använder call api.quinyx.com/v2/forecasts/static-rules , kommer resultaten nu att pagineras. Varje sida kommer att returnera 20 resultat som standard, men användare kan ändra antalet returnerade per sida. Den första uppsättningen resultat som returneras kommer från sida ett. Rubriker kan användas för att navigera genom olika sidor. Se swagger för mer information.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarhet för våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt och innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de följande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et. Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .

Keynote för produktinnovation

Djupare insikter och bättre beslut: Få en exklusiv titt på vår senaste lösning!

Presenteras av Sammy Walton, Head of Product Evangelism på Quinyx

30 mars 2022, 15:00 BST | 16:00 CEST | 21:00 USA EST | 6 AM USA PST

Ämnen under 30 minuters keynote

 • Varför nu mer än någonsin är data nödvändiga för att förstå din personalstyrka och din verksamhet
 • Hur vi tar nästa steg i vårt uppdrag att tillhandahålla en AI-driven allt-i-ett plattform för hantering av arbetskraft
 • Varför den här nya lösningen är den datagamechanger du behöver för att optimera och engagera din arbetsstyrka och förbli kompatibel
 • Nya och kommande funktioner som ger dig en fullständig 360˚ bild av alla dina mätvärden så att du kan fatta datadrivna beslut

Antalet platser är begränsat, så om du vill vara en av de första att se vad det här handlar om, anmäl dig nu!

Ge oss din feedback!

Vi skulle vilja att du recenserar vår produkt på G2, den ledande webbplatsen för mjukvarugranskning där tusentals användare skriver recensioner om plattformar och verktyg de använder på jobbet.

När användare som du skriver recensioner om Quinyx hjälper det potentiella kunder och användare att förstå värdet vår produkt ger. Tack vare recensioner vi har fått hittills utses vi till G2:s bästa HR-programvara 2022 .

Vi skulle uppskatta ditt omdöme. Det tar bara cirka 5 minuter. Och... för att tacka dig för din tid kommer du att få ett Visa- eller Amazon eGift-kort värt $25 (eller motsvarande lokal valuta).

För att starta recensionsprocessen, välj ett av alternativen nedan:


Fick du hjälp?