Version 365

Viktig uppdatering

Som del i vårt arbete att förbättra kvalitén och leverera värde till våra kunder och användare, kommer Quinyx WFM Classic att från och med januari 2020 släppa en ny version varannan vecka. Det finns flera anledningar till denna förändring:

 • Kortare tid mellan identifiering och lösning av buggar
 • Mindre förändringar i varje release som minskar risken för buggar
 • Vi kan leverera ny funktionalitet och förbättringar snabbare och oftare
 • Ny funktionalitet blir tillgänglig i Neo, Classic och Mobil samtidigt

För dig som kund, betyder detta att du kommer att ha en dag mindre för att känna på ny funktionalitet på RC. Men med det sagt så är det viktigt att notera att med kortare release cykler kommer varje release att innehålla färre förändringar, så det blir inte samma mängd att prova inför varje release.

Ny funktionalitet

Nu möjligt att identifiera sig i Scrive för att se dokumentet

Om du har ett aktivt Scrive avtal idag så finns det nu möjlighet att lägga till ett extra lager säkerhet genom att addera identifiering för att kunna se ett avtal. Detta ställs in per kund och följande möjligheter finns det att välja emellan:

För att se ett dokument:

 • Standard (ingen identifiering såsom nuvarande)
 • SMS
 • BankID (Sverige)
 • BankID (Norge)
 • NemID Danmark
 • TUPAS Finland
 • Verimi

För att signera ett dokument:

 • Standard (ingen identifiering såsom nuvarande)
 • SMS
 • BankID (Sverige)
 • BankID (Norge)
 • NemID Danmark
Om du vill veta mer om vad Quinyx och Scrive kan göra för att hjälpa er organisation att effektivisera processen avseende anställningsavtal, vänligen kontakta sales@quinyx.com

Time Tracker uppdateringar

Dividera med anställningsgrad

Det är nu möjligt att dividera en Time Tracker med anställningsgrad såväl som med tidigare metod att multiplicera. Detta ställs in på avtalsmallen och under flervals fältet "Välj för att koppla värdejusterare till anställningsgrad"

Återställ räkning av stämplade timmar

Det är nu möjligt att när man använder värdejusteraren "Stämplade timmar varje dag", få den återställd enligt periodiseringen. Time Tracker periodiseringar ställs in på själva Time Trackern

Tid → Avtalsmallar → Vald avtalsmall Time Trackers → Lägg till/redigera existerande

API / Webservice uppdateringar

wsdlgetShiftCategories : returnerar du en array av Tags om de existerar och "includeTags" är satt till True

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Organisations schemat kommer att tas bort från Classic i denna release
 • Nytt bibliotek för generering av själva lönefilerna
 • Uppdatering till Webpunch som tillåter medarbetare att stämpla in på skift när ett av deras avtal eller huvudavtal är satt som avvikelse rapportering

Buggrättningar

 • Korrigering avseende Time Trackers inte reducerar avtalade timmar på helgdag
 • Korrigering av visuell defekt i Tid - logg där olika information visades beroende på om filtrering gjordes per individ eller enhet
 • Rättning av stämplade timmar rapporten avseende avsaknad av Time Tracker transaktioner vid multipla medarbetare valda
 • Korrigering till Löneunderlags rapporten avseende att visa namnet på det andra skiftet efter rast
 • Korrigering till vilka medarbetare som visas som tillgängliga i schemats dagvy när affärsdygnsbryt är satt till annan tid än 00:00


Fick du hjälp?