Version 352

New features

Från och med releasen av Quinyx 352 som är planerad för release 2019-03-12 kommer du endast att kunna använda wsdlGetUnits, wsdlGetUnitsAPIKey, wsdlGetRestaurants samt wsdlGetRestaurantsAPIKey med API nyckeln från huvudenheten(root store). Om en annan API nyckel används kommer svaret att bli tomt.  Huvudenheten identifieras från Inställningar→ Enheter

Sök personal för flera enheter

Det är nu möjligt att söka efter personal i flera enheter samtidigt via Inställningar - Globalt - Sök personal. Sökbara fält är :

Anställningsnummer, Inloggnings-ID (om närvarande), Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnr. Mobilnr.

Backa överföring till lön

Som ett första steg i att kunna backa redan överförda transaktioner till lön har vi lagt till möjligheten att kunna backa transaktioner utifrån de val som gjordes vid överföring. Detta görs från Tid → Fil arkiv och det nya valet Backa denna överföring till lön. Du kommer endast att kunna backa överföringar som du själv har initierat/skapat och kan ladda ned. Backning av transaktioner körs som en bakgrundsprocess och information om status visas i vyn.

OBS Använd denna funktionalitet med försiktighet om den nuvarande processen avseende överföring till lön är avseende samma medarbetare under flera olike tidsperioder. Backningen av överföring till lön använder samma val som gjordes vid överföringen och backar alla transaktioner för valda medarbetare inom vald period
Exempel : Användare 1 har under januari arbetat 9/1 och 10/1. Överföring till lön görs avseende 1/1 - 14/1 och således överförs bägge datum och dess kopplade transaktioner. Användaren arbetar sedan 24/1 och 25/1 och lön görs från 1/1 - 31/1. Om den den sista överför till lön skulle backas kommer samtliga transaktioner för användare 1 under perioden 1/1 - 31/ 1 att backas.

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetTimePunches : optional request parameter added shiftTaskInfo that will return shiftCategoryId, shiftCategoryName, extShiftCategoryId fields

Security and stability is one of the things that we at Quinyx always works with during development. During the last months we have done improvements and additions to our Web Services. During this time we have found that we need to change some functionality in regards to the following API calls

·  wsdlGetUnitsAPIKey

·  wsdlGetRestaurantsAPIKey

Från och med releasen av Quinyx 352 som är planerad för release 2019-03-12 kommer du endast att kunna använda ovanstående anrop med API nyckeln från huvudenheten(root store). Om en annan API nyckel används kommer svaret att bli tomt.  Huvudenheten identifieras från Inställningar→ Enheter

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service to view the new Quinyx WFM Web Service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Prestandaförbättringar avseende Time Tracker beräkningar
 • Scrive : Pdf taggar avseende agreementStartDate, agreementEndDate and employedDate använder nu datumformatet som är satt på enheten
 • Nya tids zoner tillagda som val på enhetsnivå: Europe/Athens, Europe/Istanbul, Europe/Kiev, Europe/Riga, Asia/Dubai and Asia/Tehran
 • Nytt datumformat tillagt : YYYY/MM/DD

Felrättningar

 • Korrigering till Time Trackers / Time Tracker rapporten inte räknat med manuella transaktioner utanför vald period
 • Intresseanmälan visas nu korrekt på hemmaenhet av delade medarbetare när intresseanmälan är gjord för multipla enheter
 • Korrigering till felaktiga varningar på helgdagar när enhets grupper och eller avtalsmallar avviker från standard helgdagar
 • Korrigering till att skift ej synliga i Tid vyn vid vissa tillfällen när tids zon varit väster om Europe/Stockholm
 • Rättning av att stämplingar ej varit synliga i mobilapplikationens attest vy när avvikelse rapportering och skift lagts till ad hoc
 • Korrigering till att samtliga personalgrupper inte visats vid skapande av nytt Qmail i Kommunicera→ Qmail/E-post/SMS
 • Korrigering till att Time Tracker saldo nu inkluderar transaktioner i en ej publicerad period


Fick du hjälp?