Version 0149

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 15 december 2022

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbappen

 • Betaversion av ny övertidsfunktionalitet.
 • Förbättrat matraststöd för att bättre hjälpa anställda att ta sina rättmätiga matraster.
 • Newsfeed - Trigga push-notiser. Författare kan nu välja att utlösa en push-notis när de skapar en artikel och när artikeln börjar publiceras.
 • Grundschema - du kan nu rulla ut obemannade skift individuellt.
 • Kunder som har ställt in SSO i Quinyx managerportal kan nu direkt använda dessa leverantörer när mobilappen uppdateras.
 • Vi har lagt till stöd för specialdagar.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Ingen vid detta tillfälle.

Buggfixar

 • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Betasläpp ny OT-funktionalitet

Vi kommer att släppa en betaversion av en ny övertidsfunktion. Med det sagt så testar vi fortfarande funktionaliteten tillsammans med ett par utvalda kunder och defekter kan förväntas. Därför avråder vi från att använda denna funktion, såvida du inte har varit i kontakt med Quinyx produktteam tills en mer komplett version släpps. Detta förväntas under första kvartalet 2023.

Den visuella förändringen i Quinyx är en checkruta i inställningarna för övertid. För mer information, vänligen håll dig uppdaterad med framtida releaser.

Nytt stöd för matrast

För att stödja ett mer flexibelt sätt att arbeta med matraster har vi lagt till funktionalitet i den här första versionen för att hjälpa anställda att ta sina rättmätiga matraster,samt förbättrat chefens kontroll över sina anställdas raster. Du kan hitta fullständig dokumentation och detaljerad konfigurationsinformation här.

Newsfeed Publisher 1.1

Med den här releasen har vi inkluderat ett antal förbättringar av Newsfeed Publisher baserat på feedback från användare för att säkerställa bättre prestanda och ett mer strömlinjeformat skaparflöde. Vi har också skapat nya verktyg som gör det möjligt för författare att utöka läsarkretsen för sina artiklar.

Trigga push-notiser

Först och främst - triggern för push-notiser. Med den har författare nu möjlighet att när de skapar en artikel utlösa en push-notis när artikeln publiceras. Det betyder att var och en av mottagarna som artikeln delas med kommer att få en push-notis parallellt med publiceringen av artikeln.

Som standard är denna trigger aktiverad. Det betyder att alla får en push-notis vid publicering. Om du inte vill skicka en push-notis för en specifik artikel, avmarkera bara checkrutan innan du publicerar!
Generella kvalitetsförbättringar

Tillsammans med triggern för push-notiser har vi också inkluderat några förbättringar av livskvaliteten för att säkerställa en smidig användarupplevelse.

 • Förbättrat flöde av omslagsbild när du skapar en ny artikel, vilket krossar några tidigare buggar med förhandsgranskningen av bilden.
 • Prestandaförbättringar för att förbättra hastigheten och svarsfrekvensen när du skapar och hanterar artiklar.
 • Länkar av alla slag (oavsett formatering) är nu klickbara när de visas i mobilappen.

Utrullning av obemannade skift i grundschemat

Före den här versionen kunde de obemannade skiften i ett grundschema endast rullas ut om du rullade ut alla anställda i grundschemat. Om du i stället bara rullade ut för en del av de anställda, skulle de obemannade skiften inte rullas ut.

Med tiden lärde vi oss att detta ledde till problem, särskilt när flera chefer arbetar i samma grundschema eftersom de har samma anställda i samma avdelning eller enhet. Dessa chefer skulle alla rulla ut för sin del av anställda - men detta skulle då innebära att de obemannade skift som inte tilldelats i det nämnda grundschemat aldrig skulle rullas ut.

Från och med den här versionen, och som ett sätt att lösa problemet så kan du numera rulla ut obemannade skift individuellt.

Huruvida de obemannade skiften rullas ut när du rullar ut ett grundschema eller inte beror på dina val i fältet Skift > Statusfilter i grundschemat:

 • Om du väljer "Tilldelad" kommer obemannade skift inte att rullas ut.
 • Om du inte gör något val i det här fältet kommer både tilldelade och obemannade skift att rullas ut.
 • Om du väljer "Obemannad" kommer obemannade skift att rullas ut. Observera att inga anställda kommer att rullas ut när du specifikt har filtrerat på obemannad.

Dessutom kommer du nu även att se den senaste utrullningsinformationen för obemannade skift i utrullningspanelen, precis på samma sätt som du ser dem för anställda.

Sist men inte minst får du en varning om du försöker filtrera på andra skiftfält och rulla ut. Anledningen till detta är att majoriteten av användarfeedback vi har fått om detta ämne pekar i riktning mot att du vill rulla ut ett mönster av något slag och att av misstag rulla ut bara skift av en viss skifttyp skulle gå emot den logiken. Därför visas följande varning om du först filtrerar på till exempel skifttyp och sedan klickar på utrullningsknappen.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

SSO-leverantörsuppdateringar

Med den här versionen kan kunder som har konfigurerat SSO i Quinyx managerportal direkt använda dessa leverantörer när mobilappen uppdateras. Gamla och oanvända leverantörer kan tas bort av Quinyx support.

Kunder med gamla SSO-inställningar måste konfigurera nya leverantörer enligt dessa instruktioner.

Observera att alla Classic SSO-konfigurationer fortfarande kommer att fungera som vanligt. Dessa förbättringar är så att bara en leverantör behöver användas i framtiden.

När vi är redo att lägga ner Classic SSO kommer vi att kommunicera detta datum separat och på ett tydligt sätt.

Integrationsstöd för specialdagar

Vi har lagt till backend-stöd för specialdagar. Detta innebär att kunder nu kan hantera speciella dagar via deras backend-konfiguration och integrationer.

Buggfixar

 • Löste ett problem med att tillgänglighet inte lades till i schemat om en viss knapp trycktes ned medan språket var inställt på holländska.
 • Löste ett problem i grundschemat där kopiering av skift för ett visst veckointervall felaktigt skapade skift för fel veckor.
 • Löste ett problem med att ladda ner PDF-formulär.
 • Löste ett problem med att aviseringar inte skickades ut för artiklar när utgångsdatumet var inställt som "Aldrig".
 • Löste ett problem med händelser som inte gick att lägga till i Händelsehantering för alla roller med rätt åtkomsträttigheter.
 • Löste ett problem med lönegodkännande där om du inte godkände ersättaren för en löneart fick ett felaktigt värde.
 • Löste ett problem med löneutfall som gjorde att en löneartsregel genererade ett felaktigt värde.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?