Arbeta med roller och åtkomsträttigheter

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Läs mer om rollhantering här och åtkomsträttigheter här . Du kan även titta på en kort instruktionsfilm här !

Olika Quinyx användare kräver åtkomst till olika funktionsgrupper i applikationen. Genom att ställa in åtkomsträttigheter kan du enkelt konfigurera användarrättigheter som återspeglar enskilda användares behov.

Roller och åtkomsträttigheter för webbappen

Roller och åtkomsträttigheter / Roller

En roll definierar åtkomsträttigheter i Quinyx. Du kan hantera åtkomsträttigheterna för varje roll genom att klicka på Ändra roll och sedan ge rollen ett av tre alternativ:

Ingen behörighet

Läsrättighet

Skrivrättighet

Exempel på roller inkluderar:

  • Kontoägare (Level 1)
  • HR administratör (Level 2)
  • Attesterande chef (Level 3)
  • Schemaläggare (Level 4)

Roller och åtkomsträttigheter / nivåer (levels)

Nivå = Vilka andra roller du kan se medarbetaruppgifter för i strukturen.

Exempel: En nivå 2 -chef kan inte se en annan chef på nivå 2 eller högre i listan under Personer, även om båda har access till samma enhet. Nivå 2 -chefer kan se chefer på nivå 3, 4 eller över om dessa chefer har tillgång till samma distrikt, enhet eller avdelning.

På fliken Personer kan du dessutom tilldela någon samma roll som du själv eller en lägre roll på en enhet, avdelning etc. som du har tillgång till i organisationen. I praktiken innebär detta att om du är chef på nivå 3 kan du lägga till vilken roll som helst för en anställd upp till din nuvarande högsta roll i den grupp som du och den anställde har tillgång till.

Anställda är synliga för alla chefer.

En chef som behöver schemaläggas i Quinyx behöver också rollen 'Anställd' i den enhet/sektion där schemat ska vara.

Exempel:

Rollnivå synlighet

Listan över personer som du kan se inloggad som en nivå 1 -chef är längre än den jag ser som nivå 3. Detta beror på att nivå 3 -chefen inte kan se nivå 1 -chefen:

Inloggad som nivå 1 -chef

Loggade in som nivå 3 -chef

Chefer med den högsta rollnivån kommer att kunna se varandra på fliken Personer, dvs. om nivå 1 är den högsta nivån kommer chefer med roller från den nivån att kunna se varandra på fliken Personer.
Observera att med rollnivåer kan du bara se dem vars rollnivå ligger under din högsta rollnivå.
Rollen Anställd kommer att göra vem som helst synlig i schemat och låter dig schemalägga den anställde/användaren på den angivna enheten/sektionen.

Roller och rättigheter /organisation

Organisationen är uppbyggd av olika typer. Kund, region, enhet och avdelning.

För att ge en anställd åtkomst måste du lägga till dom som medlem i den "typ" som de kommer att ha åtkomst till. De kommer då också att ärvas med samma roll till alla typer direkt under den du lägger till dem i.

Det betyder att om du lägger till någon i region "Söder" kommer de att ärvas med samma roll och åtkomsträtt till alla enheter och avdelningar i denna region:

Ärvda roller

Arvslogiken för medlemmarna kommer att ge tillgång till en användare till alla tillhörande typer i organisationsstrukturen.

När du har en roll på en enhet har du automatiskt också tillgång till alla avdelningar under den enheten. Den roll du har i avdelningen ärvs från enheten. Det fungerar på samma sätt om du har en roll som kan komma åt en region. Alla enheter och avdelningar under den regionen kommer då att vara tillgängliga för dig.

Till exempel:

Nedan följer ett annat exempel som visar att en roll kan ha mycket begränsad åtkomst i organisationen:

Roller och åtkomsträttigheter / organisation

Vilken del av organisationen du ger rollen till styr vilka delar du kan komma åt, medan rollen styr vad du kan göra i dessa delar.

Till exempel har du en roll som attesterande chef i region norr vilket ger den chefen tillgång till alla enheter och avdelningar i hela regionen som ärvd medlem:

Här är ett annat exempel på att visa att en roll kan ha mycket begränsad tillgång i organisationen:

Roller och åtkomsträttigheter till kontoinställningar

För att komma åt kontoinställningar måste du ha behörigheten för kontoinställningar inställda på ”Skrivåtkomst”, och du måste också ha en roll på kundnivån.

Eftersom kontoinställningar påverkar hela kontot rekommenderar vi att det endast är tillgängligt för några få användare.

Roller och åtkomsträttigheter för mobilappen

Åtkomsträttigheterna för mobilnappen hanteras genom Mobil- och personalportalbehörigheter(personalkategori). Alla kommer att tilldelas en personalkategori, även chefer, och personalkategorin kommer att styra åtkomsträttigheterna för den av mobilappen de kan komma åt ur medarbetarperspektivet.

Det finns också chefsbehörighet i mobilappen, men dessa styrs av den roll som chefen har tilldelats.

Läs mer om hur roller och personalkategorier styr tillgången för anställda och chefer här .

Videohandledning - tilldela roller i Quinyx

Titta på vår videohandledning för en steg-för-steg-guide om hur du tilldelar roller i Quinyx.

Roller och behörigheter för personalportalen och mobilappen

Navigera till Kontoinställningar> Åtkomsträttigheter> Mobil- och personalportalbehörigheter. Klicka på Lägg till i det övre högra hörnet för att lägga till en personalkategori.

När det har skapats klickar du på Redigera för att justera behörigheterna i panelen som öppnas på höger sida av skärmen.

När alternativet för behörighet bara har ett öppet eller ett slutet ögon, betyder det att om ögat är öppet (åtkomsten är på) kan du se det i appen och du kan använda det.

När det finns tre alternativ betyder det att om du har läsrättighet kommer du att se men inte kunna redigera:

Du kan läsa mer om mobil- och personalportalbehörigheter här .


Fick du hjälp?