Version 0143

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 21 september 2022

Ny funktionalitet

Chefskommentar vid godkännande/nekande av frånvaroansökningar

Från och med den här versionen har vi lagt till ett kommentarfält för chefer i frånvaropanelen. Tack till alla er som gett oss feedback om att detta fält skulle vara riktigt användbart!

Med den här funktionen kan en chef nu lägga till en kommentar när han/hon nekar eller godkänner frånvaroansökningar. När en kommentar läggs till när man godkänner en frånvaroförfrågan så kommer den kommentaren sedan att synas i chefens kommentarsfält för samma frånvaro, men frånvaron skickas som ett Qmail till den anställde. Om istället en kommentar läggs till i en frånvaroansökan som nekas kommer den kommentaren att skickas till medarbetaren via Qmail.

Den här funktionen är användbar av flera anledningar:

  • Det gör att du som chef kan informera din anställd om varför deras frånvaroansökan har godkänts eller nekats på ett enkelt sätt.
  • Det kan vara till hjälp för dig som chef eftersom det hjälper dig att komma ihåg varför du godkände en frånvaroansökan dagar, veckor eller månader efter att du godkände den.
  • I ett senare skede kommer du att i Quinyx framtida revisionsloggar kunna se kommentaren som förklarar för den anställde varför en frånvaroansökan godkändes eller nekades dagar, veckor eller månader efter att du godkände den.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Från och med den här versionen kommer verktygstips att visas när du håller muspekaren över något av de anställdas namn i Schema och Grundschema. Verktygstipset kommer att innehålla den anställdes för- och efternamn. Anledningen till denna förändring är att vi fått feedback från några av er om att långa namn på anställda inte var fullt synliga.

Buggfixar

  • Löste ett problem som gjorde att visningsstatistik för utrullade timmar visade 0 och inte matchade anställd statistik för utrullade timmar som innehöll faktiska utrullade timmar.
  • Löste ett problem som skapade en felaktig matchning mellan dem faktiskt utrullade timmarna och dem i nyckeltalet utrullade timmarna.
  • Löste ett problem som gjorde att verktygstipset inte visades på knappen Visningsalternativ.
  • Löste ett problem som hindrade öppnandet av ett tidkort när man filtrerade på en anställd och klickade på ett datum under skiftet.
  • Löste ett problem som gjorde att datumet för godkännande av frånvaro visades tidigare än när frånvaron skickades in.
  • Löste ett problem som förhindrade dig från att spara lönearter när du redigerade ett hopfällbart avsnitt.

Nya HelpDocs-artiklar

Vi vill ha din hjälp! Vänligen fyll i en snabb enkät om de språk som vi tillhandahåller våra release notes på.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Följande slutpunkter kommer att uppdateras under de kommande sprintarna. Detta är nödvändigt för oss att göra för att kunna lägga till ny funktionalitet för ersättningsregler. Dessa är konfigurationsslutpunkter och vår data visar att inga aktiva integrationer körs mot dem.

Nya inmatningsparametrar kommer att läggas till samt nya svarsobjekt.

3.36 wsdlGetSalaryCompensations

3.37 wsdlUpdateSalaryCompensations

3.38 wsdlDeleteSalaryCompensations

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?