Skapa eller ändra en stämpling manuellt

Uppdaterad av Daniel Sjögren

För att skapa en manuell stämpling, gå till Attest i sidomenyn.

Skapa stämpling manuellt:

  1. Klicka på + ikonen i det högra hörnet.
  1. Välj de alternativ du vill ha såsom datum, tid etc.
  2. Klicka på spara och stämplingen blir synlig i Attest-vyn.

Ändra en redan existerande stämpling:

  1. Klicka på den existerande stämplingen i Attest-vyn.
  2. Ändra de alternativ du vill och klicka på spara.

Du kan exempelvis välja om övertid ska utbetalas eller sparas och skriva en kommentar.

Inställningarna för att skapa stämplingar och ändra styrs av åtkomsträttigheter i systemet. Om du inte kommer åt funktionerna beskrivna ovan, kontakta din chef och be om aktivering av dessa rättigheter.


Fick du hjälp?