Version 356

Nya funktioner

Möjlighet att dela stämpling på uppgift på skift

När uppgift används är det nu möjligt att "dela" stämplingen automatiskt utefter skiftets, uppgiftens, rastens tid. För att att aktivera detta krävs det att tre kriterier uppfylls på avtalsmallen/avtalet:

 • Medarbetaren har på avtalet/avtalsmallen inställningen stämplar tider men inte raster (Tid Avtalsmallar → Vald mall → Tid)
 • Tillåt stämpling på uppgifter är markerad på avtalet/avtalsmallen (Tid Avtalsmallar → Vald mall → Tid)
 • Dela stämpling på uppgift är markerad på avtalet/avtalsmallen (Tid Avtalsmallar → Vald mall → Mobilt stämplingsflöde)

When using tasks on shifts there is possibility to "split" the punch automatically according to shift/task/break relations. To be able to achieve this three criterias on agreement/agreement template needs to be fulfilled:

 • Employee uses punch method Punch in/out but no breaks (Time Agreement templates → Chosen template → Time)
 • Allow punching on tasks is checked on agreement/agreement template (Time Agreement templates → Chosen template → Time)
 • Split punch on tasks is set on agreement/agreement template (This is defined in Time Agreement templates → Chosen template → Mobile punch flow)

Exempel :

 • Schemalagt skift Kassa : 09:00-18:15
 • Schemalagd rast : 13:00-14:00
 • Schemalagd uppgift Infodisk : 10:00-12:00
 • Schemalagd uppgift Infodisk : 14:00-16:00

 • Medarbetaren stämplar IN 08:10 och UT 18:30

Stämplingarna delas då utefter relationen skift, uppgift och rast. I detta fall delas de upp i 5 stämplingar som i sig ärver kostnadsställe och projekt från skifttypen de är kopplade till.

Denna funktionalitet är för närvarande endast tillgänglig vid stämpling via mobilapplikationerna, när en stämpling läggs till i Classic och när en utstämpling läggs till i Classic. Stöds ej ännu i Neo, API eller webpunch.

"Rate Quinyx"-dialog

I denna release återaktiverar vi "rate Quinyx"-dialogen i adminportalen, vilket tillåter användare att betygsätta Quinyx mellan 1-5 stjärnor. Vissa användare kommer därefter att bjudas in till att skriva en mer ingående recension på Capterra eller G2Crowd. Om användaren betygsätter eller stänger dialogen genom att klicka på krysset kommer den inte att visas igen inom 6 månader.

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetNeoGroups : Hämta Neo grupper

wsdlGetNeoRoles : Hämta Neo roler

wsdlUpdateEmployee : Möjlighet att uppdatera medarbetare med Neo grupp(er) och roll(er)

wsdlUpdateAbsence : Möjlighet att addera en icke obligatorisk input i anropet <useDefaultAbsenceSchedule>. När denna skickas kommer frånvaron att använda förvalt frånvaroschema kopplat till frånvaron.

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Allmänna prestanda förbättringar avseende API / Webservice

Felrättningar

 • Standard OB ger ni korrekt utfall efter rast på dag konfigurerad som helgdag med avvikande OB period
 • Korrigering till till dubbel frånvaro när ett fast schema innehållandes frånvaro rullas ut över frånvaro skapad med frånvaroschema
 • Korrigering till felmeddelande vid skapande av avtal i Scrive
 • Tid logg visar nu integrationsanvändare när stämpling är skapad via integration


Fick du hjälp?