Skiftbokningar - exempel

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Scenario 1

Kriterier
 • En person har rollen anställd i organisationen, som är en direkt roll på en enhet och ansöker om ett skift i den enheten.
 • En chef med behörighet för schema har en chefsroll på enhet, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer skickas till chefen på enheten (kallas i bilden nedan som "M lvl4" (manager, nivå 4).

Scenario 2

Kriterier
 • En person har både rollen anställd och chefsnivå 4-roll på samma enhet och ansöker om ett skift i den enheten.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på distrikt, rollnivå 3.
Resultat

Meddelandet skickas till chefen i distriktet (hänvisas till bilden nedan som "M lvl3").

Scenario 3

Kriterier
 • En person har rollen anställd på en avdelning och ansöker om ett skift i avdelningen.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på avdelning, rollnivå 5.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på enhet, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet skickas til chefen på avdelningen (hänvisas till bilden nedan som "SM lvl 5".

Scenario 4

Kriterier
 • En anställd har en roll i organisationen, som är en direkt roll i en avdelning och ansöker om att boka ett skift i den avdelningen.
 • En chef utan schemabehörighet har en chefsroll på avsnittet, rollnivå 5.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på enhet, rollnivå 4.
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på enheten (kallas i bilden nedan som "M lvl4" (manager, nivå 4), eftersom chefen i avsnittet inte har skrivbehörighet enligt schemat.

Scenario 5

Kriterier
 • En person har rollen anställd på enhet och en chefsroll på distrikt, rollnivå 3 och ansöker om ett skift i enheten.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på enhet, rollnivå 4.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på kund, rollnivå 2.
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på kundnivå (kallas i bilden nedan som "M lvl2" (chef, nivå 2), eftersom det är chefen närmast ovanför de anställdas högsta roll i enhetsträdet där skiftet hör hemma.

Scenario 6

Kriterier
 • En person har rollen anställd på hemmenheten och rollen anställd på en enhet i ett annat distrikt (inte hemdistriktets) och ansöker om att boka ett skift i enheten i det andra distriktet (inte hemdistriktets trädområde).
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på enheten i det andra distriktet, rollnivå 4.
 • En chef med schemabehörighet har en chefsroll på avsnittet, rollnivå 5.
Resultat

Meddelandet kommer till chefen på enheten i det andra distriktet som skiftet tillhör (manager lvl 4)


Fick du hjälp?