Version 354

Nya funktioner

Nya val för periodiserade Time Trackers

Detta är framförallt ett Nederländskt krav

Standard and extra semester

I några länder delas semester in i "standard" och "extra". Dessa ges dock ut i ett värde så du får 200 timmar varje år, där 160 är standard och 40 är extra (om du är heltidsanställd med 40h vecka).

Så länge du har mer än 40 timmar vid periodens slut (eller motsvarande värde vid deltidsanställning) kommer dessa att delas upp i två olika delar. En del som kan användas 6 månader efter årets slut (total period 18 mån) och ett värde som kan användas inom en annan period (5 år)

Skapa en periodiserad Time Tracker med "Först att upphöra (Holland)" som standardordning för avdrag

Skapa 4 stycken Time Tracker associering i en avtalsmall

1 Tjäna 200 semester timmar per år

 • Lägg till 200 semester timmar varje år

2 Nollställ föregående standard timmar (160) 1:a juli

 • Ta bort oanvända oanvända standard timmar (upp till 160) efter 18 månader
 • Säkerställ att du satt behåll till till 40 även vid deltidsanställning
 • Säkerställ att "multiplicera behåll beroende på anställnings grad" är ibockad

3 Nollställ extra timmar efter 5 år

 • Ta bort oanvända extra timmar efter 5 år

4 Minska för uttagen semester

 • Skapa en värdejusterare för att minska vid uttagen semester

Dessa inställningar görs från Inställningar → Tabeller → Time Trackers och Tid → Avtalsmallar → Vald mall → Time Trackers

Läs mer om Time Trackers här

Sök personal finns nu tillgänglig under inställningar

Det finns nu en separat sök personal flik för rollen chef under Inställningar → Sök personal

Denna flik är satt som ej synlig som standard och behöver aktiveras från rättigheter

API / Webservice uppdateringar

wsdlGetSchedulesV2 : Uppgifter på skift / "Subshifts" returneras i responsen om närvarande på skiftet

wsdlUpdateAgreements  : Inte längre möjligt att skicka <toDate> med ett tomt värde

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Tids zon för Atlantic/Reykjavik tillagd
 • Möjlighet att lägga till fler än 2 decimaler på Time Trackers kopplade till lönearter
 • Time Tracker rapporten har nu val för att visa timmar med decimaler
 • Procentuell frånvaro rapport visar nu rapportera till även om en specifik chef ej är vald. Den kommer att visa avdelning/enhets/distriktschef beroende på konfigurering
 • Prestandaförbättringar avseende nyheter

Felrättningar

 • Korrigering till att felaktigt kostnadsställe sattes när ett fast schema rullats ut som initialt skapades på en annan enhet


Fick du hjälp?