Frontline Portal - Visa filer

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Från filsidan kan du se alla befintliga filer och mappar som är tillgängliga för dig.

I det här exemplet har vi klickat på en mapp för att komma till filerna som finns i mappen.

Du kan komma åt filalternativen genom att klicka på ellipsen (tre punkter) på filens miniatyrbild:

Genom att klicka en gång på filnamnet kommer du till filvyn:

Denna vy visar dig alla detaljer inklusive filnamnet, vem som laddade upp den och när. Du kan se vilka andra mappar den har kopierats till och hur många gånger den har laddats ner.

 

 


Fick du hjälp?