Version 343

Nya funktioner

Utökad loggning för avtalsförändringar

Ny loggning för för avtalsändringar har lagts till i inställningsloggen under Inställningar → Logg → Välj avtal.

Den utökade loggningen innehåller uppdateringar, ändringar och radering av:

  • Lön
  • Lönejusteringar
    • Anställdas ålder
    • Arbetade år
    • Personliga lönejusteringar

Läs mer om loggar i manualen här och mer information om avtal finner du här.

Utökad loggning avseende manuellt tillagda lönearter

Ny loggning för manuellt tillagda lönearter på tidkortet finns nu i tidsloggen. Den tillagda loggningen avser tillägg av löneart, förändring av de tillagda lönearterna samt radering av tillagda lönearter.

Loggen finns under Tid → Logg.

Läs mer om loggar i manualen här och mer information om avtal finner du här

Möjlighet att inaktivera inloggning via användarnamn och lösenord när SSO används

Ny möjlighet finns att hindra medarbetare från att logga in med användarnamn och lösenord. Denna inställning är en enhetsinställning som kommer att verifiera om medarbetaren som försöker logga in är kopplad till en enhet som har denna inställning aktiverad. Om så är fallet kommer medarbetaren att bli presenterad med en pop up som informerar medarbetaren att inloggning endast är möjlig via SSO.

Denna inställning finns under Inställningar → Enheter → Vald enhet → Inställningar → Tillåt endast inloggning via SSO.

För närvarande (342) påverkar denna inställning endast inloggningen till app.quinyx.com men kommer i kommande release att även påverka inloggning till mobilapplikation. Denna inställning är av per default och kommer ej att påverka befintlig inloggning om den inte aktiveras.

API / Web Service-uppdateringar

Nytt web service anrop wsdlProcessLeaves är tillagd som möjliggör godkännande eller nekande av väntande ledighetsansökningar via API.

Validation har lagts till för wsdlGetPayrollV2

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Felrättningar

  • Filtrering på medarbetares avdelning och filtrering på skiftets avdelning visar nu rätt avdelning
  • Korrigering avseende schemarapporten att frånvaro skall visas som "Obetald" frånvaro


Fick du hjälp?