Helgdagar FAQ

Uppdaterad av Daniel Sjögren

F: Vad är skillnaden mellan en global helgdag och en helgdag som är inställd i avtalsmallen?

S: De helgdagar som är inställda i Kontoinställningar > Helgdagar kallas "globala helgdagar" eftersom de tillämpas globalt i hela din organisation/Quinyx-uppsättning. Globala helgdagar visas i Schemavyn med datumfärgning som blir röd, likt söndagar.

Helgdagar som är inställda i dina avtalsmallar tillämpas endast på de personer som använder den specifika avtalsmallen som en del av deras anställningsavtal. Med det sagt kan du i avsnittet för Helgdagar i din avtalsmall välja att använda standardhelgdagar (globala) genom att markera checkrutan "Använd standardhelgdagar".

F: Kan jag återanvända årets helgdagar för nästa år?

S: Ja, det kan du. För globala helgdagar kan du välja att importera helgdagar baserat på önskad tidsram och region. Läs mer om det här.

För helgdagar i avtalsmallar kan du kopiera och välja befintliga helgdagar från det nuvarande året till nästa år. Läs mer här.

F: Kan jag kopiera inställningarna för en specifik helgdag till andra helgdagar?

S: Ja, det kan du. Om du navigerar till Kontoinställningar > Helgdagar > Åtgärder > Dela till helgdagar kan du kopiera konfigurationerna för en global helgdag till andra helgdagar. Läs mer här.

F: Kan jag kopiera konfigurationerna för helgdagar för en specifik avtalsmall till andra avtalsmallar?

S: Ja, det är möjligt att kopiera de befintliga konfigurationerna för helgdagar till andra avtalsmallar. Läs mer här.

F: Hur skapar jag nya helgdagar?

S: Om du vill skapa en ny global helgdag från grunden, navigera till Kontoinställningar > Helgdagar > Lägg till ny > Skapa manuellt.

Om du vill skapa en ny helgdag i din avtalsmall, navigera till Kontoinställningar > Avtalsmallar > [vald avtalsmall] > Helgdagar > Lägg till.

Läs mer om konfigurering av helgdagar här.
F: Hur kan jag ställa in specialdagar?

S: Kontakta din Quinyx-representant eller supporten för detta.

Q: Finns det ett rekommenderat sätt att arbeta med helgdagar?

A: Det finns flera sätt att arbeta med helgdagar samt konfigurering för att anpassa dem efter din verksamhets behov. Med det sagt, om du letar efter några allmänna rekommendationer, läs mer här.

Vill du lära dig mer om helgdagar? Läs mer om globala helgdagar här och helgdagar i avtalsmallar här.


Fick du hjälp?