Hur räknas övergången till sommartid i Quinyx?

Uppdaterad 2 months ago av Daniel Sjögren

Den sista söndagen i mars, klockan 03:00, flyttas klockan fram en timme.

På grund av detta kommer alla anställda med en aktiv tidsstämpling mellan 02:00 och 03:00 att få 1 timme borttagen från sin totala skift - eller stämplingstid.

Större delen av USA börjar sommartid (DST) klockan 02:00 den andra söndagen i mars och återgår till standardtid den första söndagen i november. Under sommartid vrids klockan framåt en timme, vilket effektivt flyttar en timmes dagsljus från morgonen till kvällen.

I Europeiska unionen börjar sommaren och slutar klockan 01:00 Universal Time (Greenwich Mean Time). Det börjar sista söndagen i mars och slutar sista söndagen i oktober. I EU ändras alla tidszoner samtidigt.

Sommartid

Som en konsekvens av att dagen är en timme kortare, dvs att 02:00-02:59 inte existerar, kan skift, stämplingar och frånvaro i Quinyx inte börja eller sluta mellan 02:00-02:59 under natten vid övergång till sommartid.

Timmen mellan 02:00-02:59 är exkluderad från alla beräkningar i Quinyx, så om en anställd arbetar under den tiden kommer inte timmen mellan 02:00-02:59 att räknas någonstans i Quinyx.

Exempel: en anställd arbetar mellan 01:00 och 08:00. Alla andra dagar på året räknas det som 7 timmar, men under natten då sommartiden ändras är det 6 timmar.

Observera att om det finns en paus som börjar och slutar mellan 02:00-02:59 i grundschemat och den rullas ut dagen för sommartidsändringen, så kommer pausen att tas bort

Vintertid

Till skillnad från sommartid där en timme tas bort, tillkommer det under vintertid en timme. Som en konsekvens av detta kommer alla skift eller stämplingar som överstiger 02:00 under den sista söndagen i oktober att automatiskt lägga till en extra timme.

Exempel: en anställd arbetar mellan 01:00 - 08:00. Alla andra dagar på året räknas detta som 7 timmar, men under natten då vintertiden ändras är det 8 timmar.


Fick du hjälp?