Quinyx Messenger

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Introduktion

Messenger introducerar en rik, modern chattupplevelse som möjliggör omedelbar kommunikation med individer eller grupper inom ett hanterat, granskbart arbetsplatsverktyg.

För att kunna använda Messenger måste du ha Messenger-modulen aktiverad för din organisation. Kontakta din kontaktperson för att få mer information om detta.

Messenger behörigheter

Messengerbehörigheter för chefer i web-portalen

Som standard är Messenger-funktionaliteten avstängd. Du kan bestämma vilka som kan använda Messenger genom att aktivera behörigheten för Messenger under varje roll, som finns under Kontoinställningar > Rollhantering > Redigera roll.

Observera att det för närvarande inte finns någon skillnad mellan läs- och skrivbehörigheter, eftersom all funktionalitet som presenteras i Messenger aktiveras med antingen läsbehörighet samt skrivbehörighet.

  1. Gå till Kontoinställningar.
  2. Välj Rollhantering.
  3. För den valda rollen, klicka på Redigera roll.
  4. Detta öppnar behörigheter, där du kommer att kunna se Messenger och ge rollen skrivbehörigheter för att aktivera Messenger för användarna med denna roll.
Messengerbehörigheter i Personalportal och mobilapplikationer

För att aktivera Messenger-funktionaliteten för användare i mobilappen och personalportalen måste du navigera till

  1. Kontoinställningar> Åtkomsträttigheter > Mobil- och personalportalbehörigheter.
  2. Välj den personalkategori du vill aktivera Messenger för.
  3. Ställ in Messenger till Läsåtkomst för den personalkategori du vill aktivera funktionen för.

Vem kan skicka ett Messenger-meddelande till vem?

Alla användare som har aktiverat Messenger-funktionaliteten kan skicka meddelanden till alla kollegor och chefer i grupperna där de har en roll (både användare med en direkt roll och ärvda roller).

Ett snabbt exempel: om du enbart har en roll i en avdelning kan du enbart skicka meddelanden till användare med en roll i den avdelningen. Om du har en roll i en enhet med en ärvd roll i en avdelning som ligger under enheten kan du skicka meddelanden till användare som har en roll i den enheten och/eller avdelningen.

Andra användare i grupperna som anställda har åtkomst till måste också ha Messenger-behörigheten aktiverad för att vara synliga i Messenger. Detta innebär att användare kan skicka meddelanden till alla sina kollegor i grupperna där de har en roll och har behörighet att användare Messenger.

Se vem som har läst ditt meddelande

Användare av Messenger kan se vem som har läst de meddelanden som skickats i en chatt. Om du vill se vem som har läst ett meddelande som du har skickat klickar du på meddelandet så visas informationen i den detaljerade vyn för meddelandet. Du kommer att se följande tre tillstånd visas:

Skickat: Visualiseras som 1 bock längst ned till höger i chattinlägget.

Mottaget: Visualiseras som 2 bockar längst ned till höger i chattinlägget

Sett: Visualiseras som 2 bockar, med texten "Sett" under chattinlägget.

Observera att det finns en gräns på 100 MB för Messenger-bilagor.

Tidsformat

För Messenger visas tiden i 24-timmarsformat.


Fick du hjälp?