Version 353

Nya funktioner

Ny regel för att beräkna optimal bemanning

Det är nu möjligt att lägga till statiska regler i prognos modulen. Detta möjliggör att ett bemanningsbehov kan skapas trots att det ej finns prognos variabler för att driva bemanning

Exempel : Jag vill öka bemanningsbehovet med att alltid ha ett chefs skift varje dag 6-9 och 20-21 samt ett extra kassa skift 17-20 på torsdagar och fredagar. Detta kommer då att fungera tillsammans med regler för att skapa skift avseende optimal bemanning samt med skapandet av skift från prognosvärden.

Denna uppsättning görs från Prognos→ Statiska prognos regler → Lägg till (eller redigera)

Denna funktionalitet stödjer endast enhetsnivå , det går alltså inte att ställa in statiska regler på en avdelning.

Ny logik tillagd avseende frånvaroorsaker vs buffert dagar

Det är nu möjligt att definiera att vissa frånvaroorsaker ska påverka beräkningen av buffertdagar. Detta kan exempelvis vara fall då en orsak exempelvis semester som tillfälligtvis bryter en långtidssjukfrånvaro inte ska återställa "dag räknaren" för sjukdom även om de initiala buffert dagarna har överskridits

Denna uppsättning görs på frånvaroorsaken från Inställningar → Tabeller → Frånvaroorsaker och där bocka i Frånvaroorsak påverkar dagsbuffer

Tillagda options för stämpling via mobil

Vi har lagt till en flik i avtalsmallen som heter "Mobilt stämplingsflöde". Denna flik är den flik där inställningaravseende hur flödet för att stämpla via Quinyx mobilappar. Standard inställning är att allt är av så att stämplingsflödet via mobilen inte ändras utifrån hur det ser ut nu. Viktigt att notera är att Webpunch kommer att följa de äldre nuvarande inställningarna som ställs in under Inställningar Rättigheter.

Vi kommer kontinuerligt att lägga till ny funktionalitet avseende stämplingar i mobilapplikationerna och val ovan är ej tillgängliga ännu. Mer information om releaser i mobilapplikationerna hittar du här

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateEmployees : myDistrict och rank tillagda som request parametrar

wsdlGetEmployees : rank tillagd som response parameter

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Förändring avseende schema periods rapporten : Om summan an medarbetarens timmar är mindre än jämförda nominella timmar kommer detta att visas som ett negativt värde
 • När hierarkisk attest används och när chef inte kan attestera för anställd påverkar detta nu när chef kan ändra eller lägga till lönearter manuellt
 • Loggar uppdateras nu när status på en löneart på avtalsmallar ändras. Denna logg ligger under InställningarLogg→ Avtalsmallar
 • Kommentarer på stämpling stödjer nu upp till 255 tecken
 • Polska finns nu tillgängligt i Webpunch
 • Portugisiska finns nu tillgängligt i Webpunch

Felrättningar

 • Korrigering till att regler för helgdagar i vissa fall gav utfall efter medarbetarens sista dag
 • Korrigering av lönerapport Rapporter & Statistik Rapporter → Tid → Lönerapport så att den visar datum istället för tid avseende frånvaro
 • Korrigering av drag and drop i schemalagd personal att den inte gjorde korrekt validering avseende avtal
 • Rättning av problem med att inte kunna omtilldela skift via frånvarodialogen i vissa fall
 • Rättning av att validering på tidsregler ibland gjordes mot fel avtal när parallella avtal fanns
 • Korrigering av att lokal chef kunde skapa nyheter för andra enheter


Fick du hjälp?