Version 0044

Avtal

E-signering

I denna release har vi implementerat möjligheten att genomföra hela E-signeringsflödet från Neo. Den första delen är E-signeringskategorin i sidopanelen för avtal där du kan specificera flödet och vilka personer som är signerande parter. Det är även möjligt att initiera och genomföra en hel signering, du börjar en signering från listan över personer och kan även förhandsvisa PDF-dokumentet - > Du kan se vilka i signeringsprocessen du väntar på signatur ifrån och kan dra tillbaks signeringen - > Se det signerade PDF dokumentet och en indikation i listan för att signeringen är klar.

Radera avtal

Det är nu möjligt att radera avtal.

Avtalsmallens värden

Varje gång du checkar ur "Använd avtalsmall" för en kategori kommer du nu att se avtalsmallens orginalvärden under varje fält i alla avtalskategorier. Denna information är viktig för att chefer ska slippa hoppa mellan avtal och avtalsmallar för att se skillnaden och kunna göra jämförelser.

Schema

Vi har itererat på veckovyn baserat på feedback från användare, och med den här releasen så kommer skiften inte ha någon relation till tid, dvs det spelar ingen roll hur långt ett skift är, det kommer ändå att sträcka sig över hela dagen.

Uppgifter

Vi ökar flexibiliteten i veckovyn ytterligare genom att det nu är möjligt att välja att visa (eller inte visa) uppgifter på skiften. Välj Visa -> Uppgifter.

Generellt

Vi har gjort om lite i "settings" (klicka på pilen bredvid ikonen i övre högra hörnet):

  1. Kontoinformation - vem du är inloggad som och på vilket konto
  2. Val av språk


Fick du hjälp?