Version 383

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 9 september 2020

Hej! Som du kanske vet håller vi på att bygga Neo, ett helt nytt webbgränssnitt för chefer. Neo kommer att ersätta Classic i slutet på året när alla moderna webbläsare kommer att sluta stödja Adobe Flash. Tills dess kommer vi att stänga av vissa vyer i Classic för att uppmuntra chefer att använda den förbättrade vyn i Neo.

Denna förändring kommer även att påverka hur vi hanterar felrättningar i Classic fram till att det stängs ner. Kortfattat kommer vi inte att undersöka eller rätta fel i Classic såvida de inte har en direkt påverkan på löneutfall enligt definitionen i vårt Service Level Agreement (SLA).

Istället kommer vi att fokusera vårt arbete på Neo för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa att så snart som möjligt har funktionalitet som överträffar Classic.

Läs mer om Neo roadmap och funktionalitets listan här (på engelska).

Ny funktionalitet

Möjlighet att definiera ett externt id på en Neo roll

Det är nu möjligt att definiera ett externt Neo roll id från Classic > Inställningar > Tabeller > Integrationsnycklar / Integrationsnyckeltyper. I denna version släpper vi även support för denna "extRoleId" i följande Web Service anrop wsdlUpdateEmployees och wsdlGetEmployeesV2.

Läs mer om hur integrationsnycklar och nyckeltyper här.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • Texten "Tid" på tidkortet har ändrats till "Antal".
  • Allmänna prestandaförbättringar runt färdigheter.

Felrättningar

  • Det är inte längre möjligt att radera en TimeTracker som fortfarande är kopplad till en löneart.

API / webbtjänstuppdateringar

wsdlUpdateEmployees : Stödjer nu extNeoRoleId som ett kompliment till RoleId när man definierar groupRoles i anropet.

wsdlGetEmployeesV2 : Stödjer nu extNeoRoleId som ett kompliment till neoRolesIds när man använder includeNeoRoles i anropet.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?