Lägg till, redigera och ta bort frånvaroscheman

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Observera att frånvaroscheman inte fungerar med deltidsfrånvaro.

Ibland kommer en frånvaro in långt in i framtiden innan det blir en förskjutning för perioden. I sådana fall skapas inget lönebaserat skift under frånvaron. Detta innebär att den anställde inte får någon ledighetsersättning. För att motverka detta har vi stöd för frånvaroschemat som, enkelt förklarat, innehåller veckomallar som kan väljas i frånvarodialogen för att skapa lönebaserade ersättningsskift under frånvaron.

I Kontoinställningar> Frånvarohantering> Frånvaroschema kan du helt konfigurera dina olika frånvaroscheman:

I kolumnen Datum och tid finns en visuell uppmaning som anger att ytterligare åtgärder behövs. Du behöver bara klicka på kalenderikonen för att slutföra konfigurationen genom att lägga till tillhörande datum och tid.

Läs mer om frånvaroscheman här .

Användarberättelser

Som systemadminstratör med skrivbehörighet på kontoinställningar:

  • Kan jag navigera till en sida där jag kan se alla befintliga frånvaroscheman.
  • Kan jag redigera alla befintliga frånvaroscheman.
  • Kan jag lägga till ett nytt frånvaroschema.
  • Kan jag ta bort ett befintligt frånvaroschema.

Som systemadminstratör med läsbehörighet på kontoinställningar:

  • Kan jag navigera till en sida där jag kan se alla befintliga frånvaroscheman.
  • Kan jag se inställningarna för varje enskilt frånvaroschema.
  • Kan jag redigera ett befintligt frånvaroschema.
  • Kan jag ta bort ett befintligt frånvaroschema.


Fick du hjälp?