Version 0094

Uppdaterad av Maria Lindberg

Släppdatum 4 november 2020

Glöm inte att rättigheter för mobilapp nu finns i Neo nu. Läs mer om hur du kommer igång för din organisation här !

Ny funktionalitet

Avtalsmallar

För att göra det lättare att navigera i avtalsmallar har vi lagt till genvägar för varje avsnitt i en mall. Genvägarna kommer alltid att vara synliga högst upp i alla avtalsmallar och genom att klicka på en av dem kommer du till det avsnittet i mallen:

Språkstöd

Neo finns nu på italienska!

Schema & grundschema

Pausa aviseringar

Från och med den här versionen stöder vi nu möjligheten att pausa meddelanden som går ut till anställda vid schemaändringar. Läs den här artikeln för mer information.

Observera att meddelanden om ändringar av frånvaro inte stöds ännu.
Schemaläggning på avdelningsnivå

Fram till version 0094, när du hade valt en avdelning i gruppväljaren och skapat ett skift, skulle samma avdelning tillämpas som när en enhet väljs i gruppväljaren; vi skulle titta på den avdelning som definierats på den anställdes personalkort och, om det är tomt, till den avdelning som definierats på skifttypen. Om den senare var tom skulle den avdelning som valts i gruppväljaren tillämpas. Detta orsakade avsevärda problem för avdelningschefer som av misstag skapade skift i avdelningar som de inte har access till.

Därför har vi nu gjort följande ändringar på endast avdelningsnivå:

 1. Quinyx tillämpar alltid avdelning i den aktuella avdelningen på ett skift vid skapande av skift. Detta gäller också om du tilldelar ett skift till en anställd som har en annan avdelning än den nuvarande som på hans / hennes personalkort.
 2. Avdelningsväljaren i skiftpanelen har tagits bort.

Om du vill redigera avdelning på ett skift måste du navigera till enhetsnivå för att göra det.

Vi vet att avdelningsanställda ibland ombeds att utföra uppgifter i andra avdelningar, och deras (avdelnings) chef måste då kunna schemalägga dem för en uppgift där. Vi har därför inte gjort några ändringar av uppgifterna på avdelningsnivå:

 1. Avdelning visas fortfarande och kan äga rum på en annan avdelning
 2. Avdelning på uppgiften ärvs fortfarande i följande ordning:
  1. Från uppgiftens skifttyp
  2. Från huvudskiftets skifttyp
Vi är medvetna om att det inte är lätt att hålla reda på vad förväntat beteende är beroende på vilken åtgärd du vidtar. Vi strävar därför efter att snart skapa en manuell artikel som beskriver vilken arvslogik som gäller när du skapar och redigerar olika schemalagda objekt (skift, uppgift, stämpling, frånvaro) på olika nivåer (region, enhet, avdelning).
Tillåt attest på egna stämplingar

Från och med den här versionen tittar vi på inställningen, Personer> Medarbetardetaljer> Avancerade inställningar> Tillåt attest av egna stämplingar, för att avgöra om användaren ska kunna attestera sina egna stämplingar.

Kostnadskod

Vi har lagt till kod för kostnadsställe i menyer där användaren kan välja ett kostnadsställe (skift, stämpling, skift i grundschema och kostnadsställe i tidkortet).

Förändring av frånvaroorsak

Det är nu möjligt att ändra frånvaroorsak i en frånvaro där du har ett frånvaroschema.

Observera att det inte går att ändra frånvaroschemat i frånvaro (i så fall måste du skapa en ny frånvaro).

Tid

det är nu möjligt att komma åt tidkortet från Tid genom att klicka på datumen för en lönepost i medarbetarvyn eller i enhetsvyn.

Åtkomstkontroll till Tid styrs av tillståndet Överför till lön, där användaren behöver minst läsrättighet för att kunna se data i tidfliken och nå tidkortet genom Tid. Åtkomstkontrollen för data på tidkortet styrs av behörigheterna under Schemaläggning.

För att ta ut lönefilen behöver användaren fortfarande skrivrättigheter för Överför till lön.

Läs mer om behörigheter och funktionsgrupper här .

Observera att det för närvarande bara är möjligt att se tidkortet för anställda som faktiskt har arbetat i den enhet / avdelning som användaren har valt i gruppväljaren. I en kommande release kommer det bli möjligt att se tidkortet för alla enheter / avdelningar där inloggade användaren har minst läsrättigheter till Överför till lön.

Personalportal

Attest

Det är nu möjligt att attestera sina tider i den nya personalportalen. Du kan attestera på daglig basis eller attestera en hel beräkningsperiod på en gång.

Filter i schema

I och med version 0094 är det nu möjligt att filtrera i schemavyn. Du kan filtrera på följande:

 • Mina skift (aktiverad som standard)
 • Obemannade skift (aktiverad som standard)
 • Kollegors skift (avaktiverad som standard)
 • Bytbara skift (aktiverad som standard)
 • Skiftbokningar (aktiverad som standard)
 • Enhet
 • Avdelning
 • Skifttyp
Personalportalen följer rättigheterna för mobilappen.

Optimering

Prognosöversikt

Vi har släppt en ny flik som heter Prognos. Denna sida representerar grunden för visning och redigering av data relaterade till standardvariabler, beräknade variabler och indata.

Du kommer att kunna hitta mer information i en snart publicerad prognosartikel.

Du måste ange behörigheter för de roller som du vill ska komma åt fliken Prognos.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi har lagt till en rullgardinsmeny för språkunder Avancerade enhetsinställningar för enheter i grupphantering.

Bug fixar

 • 500-fel produceras inte längre när ett basschema rullas ut på avdelningsnivå som innehåller en skifttyp som har en annan avdelning definierad.
 • Löste ett problem med prognosalgoritmer som inte producerade data mellan specifika datum och returnerade felmeddelandet "Ingen prognos kan utföras".
 • Löste ett problem i uppdatera skift där inte alla skifttyper var tillgängliga för val.

API / webbtjänstuppdateringar

Mer information om API- och webbtjänstuppdateringar finns i release-anteckningar för klassisk version 387 .

Nya artiklar i HelpDocs

Vi lägger ständigt till ny dokumentation i vår användarmanual, så från och med nu kommer vi att lista de nya artiklarna vi har skapat sedan den senaste utgåvan. Vi lägger bara till den här listan i engelska release-anteckningar, eftersom översättningstiden för nya engelska artiklar till svenska, tyska och nederländska varierar. Njut av!


Fick du hjälp?