Redigera personers information

Uppdaterad 4 days ago av Daniel Sjögren

Medarbetaruppgifter

Längst upp under Medarbetaruppgifter kan du lägga till och ändra personens viktigaste uppgifter, samt hantera deras lösenord.

För att undvika felaktiga/felformaterade e-postadresser stäms domännamnet av mot standarden RFC1034, section 3, och RFC1123, section 2.1

Initialer i anställds bild

Om den anställde inte har laddat upp en bild, visar vi nu initialerna för den anställda i anställdens bild.

Status

I den här fliken kan du ange en användares anställningsstatus i Quinyx samt start- och slutdatum för deras anställning. Följande statusar är tillgängliga:

 • Passiv: Kryssa för den här rutan om personen ska finnas kvar i systemet, men vara inaktiv i schemaläggningen och tas bort från alla listor. Den anställde har inte personligen tillgång till Quinyx medan han/hon är markerad som passiv. Detta kan vara relevant när personer är föräldralediga eller för sommarvikarier, till exempel. Om du markerar Passiv visas en gul paussymbol bredvid den anställdes namn:
 • Anställd: Kryssa för den här rutan om detta är en aktuell anställd som ska vara tillgänglig i schemaläggning och listor och ha personlig åtkomst till Quinyx. Om du kryssar i Anställd visas endast den gröna krysssymbolen bredvid den anställdes namn:

 • Låst: Kryssa för denna ruta om personen ska låsas ut ur systemet. Om en användare anger fel lösenord flera gånger när han eller hon försöker logga in låses kontot och en chef måste låsa upp kontot. Ett användarkonto kan också låsas manuellt om användaren inte längre får logga in. Om du kryssar i Låst visas en hänglåssymbol bredvid den anställdes namn:

Kontaktuppgifter

I den här fliken kan du lägga till telefonnummer till en persons profil samt ställa in övriga inställningar för kommunikation:

 • Få information via: Välj genom vilka kommunikationskanaler användaren ska få information angående skiftbyten, godkännande av frånvaroansökningar och dylikt. Möjliga val här är mejl, SMS och Qmail.
 • Kopiera till e-post: Kryssa för den här rutan om vill kopior av Qmail-meddelanden ska skickas till användarens mejl-adress. Observera att den här rutan endast kommer generera en kopia till användarens mejladress om värdet "Qmail" har valts i "Få information via"-rullgardinsmenyn ovan.

Delning mellan enheter

I den här fliken kan du välja att dela personer till andra enheter när en person behöver vara tillgänglig för schemaläggning och arbeta även på andra enheter än sin hemmaenhet.

 • Delbar: Kryssa för Delbar för att tillåta att personen ser scheman och kan arbeta på andra enheter. Efter det så klickar du på Lägg till enhet och väljer den enheten eller de enheterna du vill att personen ska delas med i listan som visas. Du kan välja flera enheter att dela personen med på samma gång. Om Delbar är ibockad, men det inte finns några enheter valda som den anställde är delad specifikt till så betyder det att personen är delad med alla enheter i listan.
 • Tillåt grundscheman på andra enheter: För att säkerställa att personen kan ha ett grundschema för enheterna som han/hon är delad till (och inte enbart kunna tilldelas enstaka skift) så måste Tillåt fasta scheman på andra enheter vara förkryssad.
 • Tillåt utrullning av grundscheman: Om administratörerna för de valda enheterna behöver kunna rulla ut grundscheman för den anställde så behöver detta valet kryssas för. Om inte så tillåts de enbart skapa grundscheman.

Mobiltelefoner

Fliken Mobiltelefoner är tom i sitt standardläge. Dock så läggs en system-genererad nyckel in i den här fliken för den anställde när denna loggar in i mobilen-appen för första gången. Den här fliken innehåller även information om den sista gången en anställd använde appen i fråga.

Aktiverad: Du måste kryssa för Aktiverad för att personen ska kunna stämpla in och ut via mobilappen med den specifika mobiltelefonen. Detta är för att undvika kompisstämpling, det vill säga att Roger går till jobbet och när han är inom koordinaterna för instämpling på sin enhetet så loggar han även in som sin kompis Stina och stämplar in åt henne också.

Extrafält

I den här fliken visas de eventuella extrafält som skapats i Extrafält under Avtal-fliken i den här sidopanelen. Klicka här för att läsa mer om Avtal-fliken.

Färdigheter

I den här fliken så kan du länka färdigheter till en person. Färdigheter och färdighetskategorier kan skapas i Kontoinställningar > Färdigheter/Färdighetskategorier.

 • Lägg till färdighet: Välj färdigheter som beskriver de färdigheter personen besitter. Till exempel so har vi lagt till "Till Training" till vår anställde nedan eftersom denna har kompetens i att lära upp andra anställda i hur kassamaskinen funkar.
 • Upphör: När du väl har lagt till en färdighet så kan du ställa in att den ska upphöra på ett visst datum. För att detta ska vara fallet så bockar du i Upphör och väljer det datum som färdigheten ska upphöra på i datumfältet som visas.

Adress

I fliken Adress är det möjligt att ställa in följande information:

 • Adress
 • Postnummer
 • Stad
 • Land

Avancerade detaljer

I fliken Avancerade detaljer hittar du följande inställningar:

 • Bemanna automatiskt: Här väljer du huruvida den här personen ska inkluderas vid automatisk bemanning eller inte.
 • Rang: Välj vilken plats i rangordningen som ska användas vid automatisk bemanning av skift. Den person med högst rang (högst nummer) blir schemalagd först.
 • Kortnummer: Personens kortnummer.
 • Rapporterar till: Här kan du välja vilken administratör som ska få ett QMail när personen har skickat en frånvaroansökan. Välja vem som helst med en chefsroll i rapporterna som ska rullgardinsmenyn.
 • Avdelning: Länka personen till en specifik avdelning.
 • Kostnadsställe: Länka personen till ett specifikt kostnadsställe.
 • Tillåt attestering av egna stämplingar: Du kan välja om personen ska kunna attestera sina egna stämplingar som chef.
 • Har BankID: Välj om personen har BankID för att verifiera dennas identitet vid attestering av tider.
 • Födelsedatum: Ställ in personens födelsedatum. Detta fält är inte obligatoriskt.
 • Personnummer: Ställ in personens personnummer.
 • Kön: Välj medarbetarens kön. Detta fält är inte obligatoriskt.
 • Info: Här finns möjlighet att lägga till generell information om personen som fritext.

Närmast anhörig / Vårdnadshavare

I fliken Närmast anhörig/Vårdnadshavare har du möjligheten att ställa in följande information angående personen:

 • Närmast anhörigs namn
 • Närmast anhörigs telefonnummer
 • Vårdnadshavares namn
 • Vårdnadshavares mejladress

Bilagor

Läs mer om bilagor här.

Använda API:er

Läs mer om att använda API:er relaterade till anställda här.


Fick du hjälp?