Version 0076

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Uppdatering av API/webbtjänster

POST ../edit-forecast

Med den här åtgärden kan du redigera den beräknade prognosen via API:n. Använd den här åtgärden om du vill redigera en prognoskonfiguration för en viss tid med data du har externt och inte ändra genom GUI i Neo Forecast.

Fullständig URL är /forecast-variables/{externalForecastVariableId}/forecast-configurations/{externalForecastConfigurationId}/edit-forecast?externalUnitId={externalUnitId}?externalSectionId={externalSectionId}

 • externalForecastVariableId​ - External ID for the variable set up in Account settingsForecastVariablesExternal ID
 • externalForecastConfigurationId - External ID for the configuration as set up in Account settingsForecastConfigurationExternal ID
 • ​externalUnitId​ - External ID for a unit as set up for units in Classic → Settings → Tables → integration keys
 • ​externalSectionId​ (optional) - External ID for a section as set up for units in Classic → Settings → Tables → integration keys
 • forecastDataModifier​
  • startTime - timestamp from what full hour the edit should be made on
  • endTime - timestamp to what full hour the edit should be made to
  • percentageModification - if you want to modify with a percentage value
  • newValueForPeriod - to set a new value for the chosen period.

Mer information om API Web Services finns har:

newValueForPeriod : Om data finns kommer det nya värdet att ersätta det aktuella värdet som en procentandel av de redan existerande värdena. Om inget värde finns kommer data att fördelas jämnt över variabelns upplösning
Du får inte använda fler än fem samtidiga förfrågningar (det vill säga köra fler än 5 trådar samtidigt).

Buggrättningar

 • Flera buggar relaterade till manuella löner är fixade.
 • När en anställning upphör obemannas de skift som är schemalagda efter slutdatum.

Ny funktionalitet

Analys

Stöd för filtrering av enheter på distrikt i rapporten "stämplade timmar" har lagts till. När du väljer ett distrikt i rullgardinsmenyn kommer du att endast se enheter som tillhör det distriktet i rullgardinsmenyn för enheter. Om du markerar "välj alla enheter" kommer du endast att få de enheter som tillhör det distrikt som du har filtrerat på.

Inloggning

Vi har nu en ny och fin inloggningssida! Den speglar vår nya logga och färgerna som vi introducerade i den senaste versionen:

Skifttypshantering

I den här versionen har vi gjort några små förbättringar av skifttypshantering:

 • Du kan nu ställa in standardtiden för en skifttyp och/eller en uppgift inom en skifttyp till 00:00–00:00
 • Du kan nu ställa in standardtiden för en skifttyp och/eller ett avbrott inom en skifttyp till att vara över midnatt (dvs. 22:00–06:00)

Schema

I Grundschema är det nu möjligt att schemalägga en framtida anställd (med en roll och ett framtida startdatum).

Ta bort tilldelade uppgifter

Med den här versionen är det nu möjligt att ta bort tilldelning av uppgift. Eftersom en uppgift inte kan finnas utanför ett skift flyttas den obemannade uppgiften till ett obemannat skift. Det obemannade skiftet är en kopia av det skift som uppgiften har tagits bort från, dvs. samma skifttyp, start- och sluttid, samma kostnadsställe etc.

Hur:

 1. Gå till ett skift med uppgifter
 2. Klicka på 
 3. Spara
 4. Uppgifterna återfinns under obemannade skift

Om du tar bort tilldelning av flera uppgifter i samma åtgärd hamnar de alla i samma ej tilldelade skift. I annat fall hamnar de i olika ej tilldelade skift.

Redo-för-lön-indikator

version 0061 lade vi till funktionen att en grön cirkel visades runt den anställdes avatar i schemavyn när alla synliga stämplingar och all frånvaro för den anställda hade bekräftats.

Detta har nu förbättrats enligt användarnas önskemål. Från och med Neo 0076 kommer den gröna cirkeln runt avataren att visas enbart om följande tre kriterier är uppfyllda för perioden som för närvarande visas i Schema:

 1. Det finns minst en stämpling per skift oavsett vilka filter som används.
  1. Det enda undantaget från ovanstående är om du har en regel för helgdagar som anger att skift utan matchande stämplingar ska generera ett löneutfall på aktuell helgdag.
 2. Alla stämplingar och all frånvaro är attesterade oavsett vilka filter som används.
Den gröna cirkeln indikerar atteststatusen för medarbetaren enbart i den aktuella gruppen; se nedan skärmdumpar för en illustration av detta.


Fick du hjälp?