Version 336

Uppdaterad av Christine

Quinyx WFM v336 har nu släppts. Version 336 innehåller ett antal nya funktioner och felrättningar.

Nya funktioner

  • Ny dagnumreringsfunktion för Time Tracker-värdejusteraren “Varje semesterdag”

API / Web Service uppdateringar

  • wsdlSendQmail - markera Qmail som viktigt

Webpunch 1 (WP1) kommer att stängas ned i samband med nästa release av Quinyx WFM som är planerad till 2018-05-07. Har du frågor om detta är du välkommen att kontakta Quinyx support

Ny dagnumrereringsfunktion för Time Tracker-värdejusteraren “Varje semesterdag”

En ny funktion för värdejusteraren “Varje semesterdag” har lagts till för att kunna styra vilka dagnummer under frånvaron som ska påverka Time Tracker-värdet.

I en tidigare release (v322) lades en valmöjlighet till för att styra om lördagar ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte.

I den här releasen har vi lagt till möjligheten att välja vilka dagar som inte ska minska Time Tracker-värdet, oavsett om det finns skift på lördagen eller inte.

Denna inställning ställs in under Tid → Avtalsmallar → Vald mall → Time Trackers → Ändra koppling till Time Tracker.

Denna inställning finns endast tillgänglig för värdejusteraren Varje semesterdag.

I exemplet ovan är inställningarna gjorda så att dagar med nummer 6 och 7 ej skall öka Time Tracker-värdet. Det betyder att om en semesterperiod är på en vecka och startar på en onsdag kommer värdet att justeras för de första 5 dagarna (onsdag till söndag) men inte de sista 2 (måndag, tisdag).

Om ledigheten i exemplet ovan var för 3 veckor skulle den fortsätta att räkna på onsdag till söndag (men inte måndag, tisdag) även för vecka 2 och 3.

Värdejusteraren använder samma dagnumreringslogik som är inställd på frånvaroorsaken. Är frånvaron inställd att endast räkna schemalagda dagar kommer även värdejusterarens dagnumrering att räknas på dessa.

API / Web Service uppdatering

  • wsdlSendQmail
    • isMarkedAsImportant - ny parameter (integer, inte obligatorisk) som specificerar om Qmail är markerat som viktigt. Full dokumentation om wsdlSendQmail finns här (engelska).

Felrättningar

  • Rättat så att backspace på externt tangentbord inte loggar ut Webpunch3 på vissa kombinationer av OS och webbläsare
  • Korrigering avseende Agresso-integration där fel avtal valdes i vissa fall
  • Rättat felmeddelande när man lägger till/redigerar nyheter

Neo Schema (beta)

Nya funktioner

Hantering av frånvaro i delvis låst period eller när delar av frånvaron är överförd till lön

Från och med den här releasen kan chefer göra ändringar på en frånvaro som är i en delvis låst period eller när delar av frånvaron är överförd till lön. Ändringen kan endast göras på den delen av frånvaron som är utanför den låsta perioden och som inte är överförd till lön.

Exempel

Anställd är föräldraledig mellan den 1 mars till 31 maj. Den anställde kommer in och jobbar en helg i april. Hela mars har låsts (låsning av period görs från Classic-gränsnittet). Chefen kan då lägga in skift på den helg i april när den anställde ska jobba utan att behöva ändra frånvaron.  

Datumväljaren

Vi har förbättrat datumväljaren i den här releasen. Välj en period i schemat genom att gå till tidsperiod → Annat, så kommer du numera att välja från- och tilldatum i samma datumväljare.


Fick du hjälp?