Version 367

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Viktig uppdatering

Som del i vårt arbete att förbättra kvalitén och leverera värde till våra kunder och användare, kommer Quinyx WFM Classic att från och med januari 2020 släppa en ny version varannan vecka. Det finns flera anledningar till denna förändring:

  • Kortare tid mellan identifiering och lösning av buggar
  • Mindre förändringar i varje release som minskar risken för buggar
  • Vi kan leverera ny funktionalitet och förbättringar snabbare och oftare
  • Ny funktionalitet blir tillgänglig i Neo, Classic och Mobil samtidigt

För dig som kund, betyder detta att du kommer att ha en dag mindre för att känna på ny funktionalitet på RC. Men med det sagt så är det viktigt att notera att med kortare release cykler kommer varje release att innehålla färre förändringar, så det blir inte samma mängd att prova inför varje release.

API / Webservice uppdateringar

wsdlUpdateShifts : extSectionId finns nu som giltig input i anropet

wsdlGetSchedulesV2 : includeTags finns nu som giltig input i anropet och returnerar tags i svaret

wsdlInitiateTransferToPayroll : lockSalaryPeriod finns nu som giltig input i anropet

Klicka här för att se dokumentation avseende Quinyx Web service / API . Mer information kan hittas här (information tillgänglig på engelska)

Uppdateringar och prestandaförbättringar

  • WsdlMoveEmployees flyttar nu medarbetaren i relation till tids zonen satt på huvudenheten.

Buggrättningar

  • Korrigering avseende schema periods rapportens felaktiga visning av timmar om avtalets dygnsbryt skiljde sig från avtalsmallens
  • Korrigering avseende att wsdlPunch inte avrundade korrekt vid action = 2 - Stämpla ut
  • Korrigering avseende att valt språk för automatiskt genererade Qmails i mobilapplikationen återställdes vid uppdatering av medarbetare via API


Fick du hjälp?