Version 375

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 20 maj 2020

Ny funktionalitet

  • Inget just nu.

Uppdateringar och prestanda

  • Allmänna uppdateringar av prestanda.

Buggrättningar

  • Korrigering av extra tid som genereras istället för övertid i vissa fall när arbetstidskvoten är inställd på schema och period är dag = 1.
  • Korrigering till inaktiva anställda i vissa fall som påverkar licenser.
  • Korrigering av ledighet från helgdagar i vissa fall ingår i beräkningen av övertid trots att inställningarna säger inte räknas som arbetstid.

API / Web Service-uppdateringar

wsdlGetTimePunches : Returnerar orgPunchIn & orgPunchOut i svaret.

Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här .
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?