Version 0148

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 30 november 2022

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbappen

 • Vi har gjort förbättringar till visualiseringen av publicerade scheman i schemavyn:
  • Publiceringsdatumet är mer synligt.
  • Ettiketter visar nu om en dags schema är publicerat eller inte.
 • I det anpassade visningsläget i Schema kan du nu välja upp till 62 dagar, vilket är till stor hjälp när du planerar sommarsemestern!
 • När en frånvaro läggs till kommer Quinyx nu att titta på inställningarna för affärsdygnsbryt i den anställdes hemmaenhet när man kontrollerar att frånvaron inte slutar efter att den anställde har lämnat företaget och att den inte börjar innan den anställde har börjat på företaget. 
 • Om du inte märkt av det i en tidigare version så finns nu estniska, lettiska och litauiska tillgängliga som språk i webbappen.

Personalportalen

 • Estniska, lettiska och litauiska är nu tillgängliga som språk i personalportalen.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

 • Inga uppdateringar vid detta tillfälle.

Buggfixar

 • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Ingen vid detta tillfälle

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Vi har infört förbättringar som rör visualiseringen av en publicerad period i schemavyn. Vi har fått mycket feedback om att den här informationen borde vara mer synlig för chefer som arbetar i schemavyn eftersom det minskar risken för att de glömmer att publicera schemat i tid för de anställda. Den här förbättringen består av två delar:
  • Först gör vi publiceringsdatumet mer synligt för chefer som arbetar i schemavyn.
  • För det andra har vi lagt till ettiketter som visar om dagen är publicerad eller inte när du håller muspekaren över ett visst datum i vecko-/månadsvisningen/den anpassade vyn.
 • I det anpassade visningsläget i Schema kan du nu välja upp till 62 dagar. Syftet har hela tiden varit att den anpassade vyn ska kunna visa upp till två kalendermånader samtidigt, men juli och augusti utgör tillsammans 62 dagar totalt. Att kunna välja upp till 62 dagar kommer att vara till hjälp för dig, till exempel vid planering av sommarsemestern. Tack för din feedback på det här ämnet!
 • När en frånvaro läggs till kommer Quinyx nu att titta på inställningarna för affärsdygnsbryt i den anställdes hemmaenhet när man kontrollerar att frånvaron inte slutar efter att den anställde har lämnat företaget och att den inte börjar innan den anställde har börjat på företaget. 
  Innan den här releasen tittade Quinyx på dygnsbryt istället(Avancerade enhetsinställningar Tidregler Dygnsbryt), vilket till exempel genererade fel när användare försökte göra ovanstående den sista dagen av en anställd anställning.

Buggfixar

 • Löste ett problem som gjorde att anställda utan skift visades när Objekt i aktuell vy valdes.
 • Löste ett problem som gjorde att om en chef klickade på Godkänn och den andra chefen klickade på Avvisa på en frånvaroansökan så avvisades ansökan, men avtalsenliga skift skapades fortfarande. 
 • Löste ett problem som förhindrade en från att lägga till frånvaroorsaken Norsk självcerifierad sjukskrivning (Egenmelding).
 • Löste ett problem som fick nyckeltalet för anställda Schemalagda timmar/Nominella timmar att visas som 0/0.
 • Löste ett problem för SOAP-API-slutpunkten wsdlGetActiveAndAbsenceHours när ett skift startade samtidigt som dygnsbrytet.

Nya HelpDocs-artiklar

Inga vid detta tillfälle.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?