Version 346

Nya funktioner

Webpunch tidszon väljs nu från enhetens inställning

Valet av tidszon vid inloggning i Webpunch är borttaget. Tidszonen kommer att väljas från enhetens tidszon (eller ärvas från den globala inställningen). Detta innebär även att en "auto login länk"som innehåller en tidszon kommer att ignoreras när version 346 släpps.

Information om enhetens tidszon finns under Inställningar → Enheter → Vald enhet → Inställningar

Om du anser att din globala inställning är fel vänligen kontakta din supportkontakt och be dem kontakta Quinyx support så hjälper de till att ställa in den korrekt.

Möjlighet att filtrera på lönearter och kostnad i Kostnadsrapporten

I Rapporter & Statistik→ Schema → Kostnadsrapport och Rapporter & Statistik→ Tid → Kostnadsrapport finns det nu möjlighet att filtrera ut kostnaden på specifikt valda lönearter. Detta val kommer som standard att vara av när "Personalkostnad" bockas i.

Kostnadsrapporten kommer nu att bakgrunds genereras och när den har bearbetats klart finnas tillgänglig under Rapporter & Statistik → Fil arkiv. Filen kommer endast att visas för den som skapade rapporten och endast i 7 dagar. Bakgrundsprocessen fungerar även om du loggar ut ur Quinyx, stänger din webbläsare, stänger av datorn eller tappar din internetuppkoppling.

Nya kolumner i lönearts listor

Nya kolumner finns tillgängliga under Inställningar → Enheter → Vald enhet → Inställningar och Tid → Avtalsmallar → Vald mall → Lönearter. Detta för att skapa mer visibilitet avseende vad som är standard namnet och standard koden för lönearten.

Om det finns manuellt tillagda lönearter kommer dessa att börja med siffran 4 exempelvis "4030" och standard namnet kommer att vara tomt då det är en kundspecifik löneart.

Nya rättighets inställningar för lönejusteringar samt Scrive signerade dokument

Under Inställningar → Rättigheter finns det nu möjlighet att rättighetsstyra Lönejusteringar på avtal. Det är även möjligt att styra om Scrive signerade avtal samt förhandsvisning av pdf skall visas.

Möjlighet att välja distriktschef vid rapporterar till

När rapporterar till skall väljas från personalkortet finns nu möjligheten att välja distriktschefer samt chefer inom organisationen. Om inställningarna är satta att endast dela personal inom distriktet kan du endast välja distriktschefer inom distriktet men alla chefer inom organisationen.

API / Web Service updates

wsdlGetDeletedEmployees - Används för att hämta information om raderade medarbetare. Endast möjligt under en period upp till 30 dagar efter medarbetaren raderats.

wsdlUpdateShifts - Ärver nu inställningen avseende countsAsScheduledHours från skifttypen när ett skift skapas om den ej sätts i anropet.

Läs mer om Web Service anropen via länkarna nedan.

Klicka här för att visa den nya Quinyx WFM Web Service-dokumentationen
Klicka här för att visa den historiska Quinyx WFM Web Service-dokumentationen

Felrättningar

  • Korrekt karta för övertid och OB tid används nu avseende helgdagar
  • Korrigering till att text i iOS appen visades med för stor font
  • Korrigering till att medarbetare från bortaenheter visats vid omtilldelning av skift vid frånvaro
  • Rättning av att frånvaro kopplad till andra avdelningar syntes vid filtrering på avdelningar i schemavyn
  • Rättning av fel som uppstod vid skapande eller redigerande av rapporter under Rapporter & Statistik → Definiera rapporter
  • Korrigering av att varning vid autoutstämpling Tid → Tid var beroende på inställningen Autoutstämpling kräver tidändring för attest
  • Lönerapporten hanterar nu skift med raster över midnatt korrekt


Fick du hjälp?