Mobil - varför kan jag inte se mina kollegors skift??

Uppdaterad 14/4/21 av Leigh Hutchens

Om du inte kan se dina kollegors skift på din arbetsplats så beror inte detta på ett fel i appen utan dina roll inställningar hos organisationen du arbetar hos. Det beror troligtvis på att du inte har en roll i enheten eller avdelningarna dina kollegors skift tillhör.

För att åtgärda detta behöver du vända dig till din chef eller er Quinyx ansvarige internt och be denne säkerställa att du har en roll i dom enheterna & avdelningarna som du ska se dina kollegors skift i, de behöver även säkerställa att alla skiften tillhör korrekt avdelning för att du ska kunna se dom.


Fick du hjälp?