Mobil - varför kan jag inte se mina kollegors skift?

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Om du inte kan se dina kollegors skift på din arbetsplats så beror inte detta på ett fel i appen utan dina roll inställningar hos organisationen du arbetar hos. Det beror troligtvis på att du inte har en roll i enheten eller avdelningarna dina kollegors skift tillhör.

Om du inte kan se specifika avdelningar/enheter i filtret eller inte ser vissa obemannade skift beror detta troligtvis också på att du inte har en roll i de enheter/avdelningarna som skiften tillhör.

För att åtgärda detta behöver du vända dig till din chef eller er Quinyx ansvarige internt och be denne säkerställa att du har en roll i dom enheterna & avdelningarna som du ska se dina kollegors skift i, de behöver även säkerställa att alla skiften tillhör korrekt avdelning för att du ska kunna se dom.


Fick du hjälp?