Tillgänglighet - Konfiguration

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Behörigheter

Som standard kommer behörigheten för tillgänglighet att vara inställd på Ingen åtkomst för alla. Om du vill använda den här funktionen, gå till Kontoinställningar > Rollhantering där du hittar behörigheten som heter Tillgänglighet :

Här kan du bestämma om den valda rollen inte ska ha någon åtkomst (standard), läsbehörighet eller skrivbehörighet:

  • Ingen åtkomst: Inget relaterat till tillgänglighet kommer att synas i applikationen.
  • Läsåtkomst: Chefer kommer att kunna se all information relaterad till tillgänglighet.
  • Skrivåtkomst: Chefer kommer att kunna lägga till, redigera och ta bort allt som har med tillgänglighet att göra.
Om auto-lås är avstängd låses inte tillgängligheten för användare. Du kan dock konfigurera en påminnelse som skickas till anställda som inte har uppnått det minsta antalet timmar per vecka som krävs för tillgänglighet. Läs mer om automatisk låsning och påminnelser här.

Minsta antal obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka

Det finns ett fält som heter minsta antal obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka i avtalsmallarna och personliga avtal.

När du har ställt in ett värde i det fältet kommer det att vara synligt för de anställda i mobilappen när de lägger till tillgänglighet. Om de inte har lagt till tillgänglighetstimmar som matchar det antal som anges i avtalet kommer de att meddelas med ett rött nummer och text längst ner på skärmen.

Konfigurera tillgänglighet via AI

Tillgänglighet med Quinyx Auto Assign

För att kunna använda automatisk schemaläggning i enlighet med den tillgänglighet som tillhandahålls måste Quinyx Auto Assign-modulen vara konfigurerad och detta måste uppskattas och genomföras. Kontakta Quinyx support eller din Quinyx-kontaktperson. 

Tillgänglighet med Quinyx Auto Schedule

För att kunna använda automatisk schemaläggning i enlighet med den tillhandahållna tillgängligheten måste Quinyx Auto Schedule-modul vara konfigurerad och detta måste uppskattas och genomföras. Kontakta Quinyx support eller din Quinyx-kontaktperson. 


Fick du hjälp?