Tillgänglighet - Konfiguration

Uppdaterad 2 months ago av Daniel Sjögren

Behörigheter

Som standard kommer behörigheten för tillgänglighet att vara inställd på Ingen åtkomst för alla. Om du vill använda den här funktionen, gå till Kontoinställningar > Rollhantering där du hittar behörigheten som heter Tillgänglighet :

Här kan du bestämma om den valda rollen inte ska ha någon åtkomst (standard), läsbehörighet eller skrivbehörighet:

  • Ingen åtkomst: Inget relaterat till tillgänglighet kommer att synas i applikationen.
  • Läsåtkomst: Chefer kommer att kunna se all information relaterad till tillgänglighet.
  • Skrivåtkomst: Chefer kommer att kunna lägga till, redigera och ta bort allt som har med tillgänglighet att göra.

Minsta antal obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka

Det finns ett fält som heter minsta antal obligatoriska tillgänglighetstimmar per vecka i avtalsmallarna och personliga avtal.

När du har ställt in ett värde i det fältet kommer det att vara synligt för de anställda i mobilappen när de lägger till tillgänglighet. Om de inte har lagt till tillgänglighetstimmar som matchar det antal som anges i avtalet kommer de att meddelas med ett rött nummer och text längst ner på skärmen.


Fick du hjälp?