Version 0117

Släppdatum 22 september 2021

Ny funktionalitet

Schema och grundschema

Förbättrad validering - Max schemalagda timmar per vecka har överskridits

I den här versionen har vi förbättrat valideringsregeln Max schemalagda timmar per vecka har överskridits. Från och med nu kommer varningen bara att visas på skift/uppgift som gör att den nominella timgränsen överskrids såväl som på alla efterföljande skift under samma schemaperiod.

För mer information om grundschema -valideringar, klicka här .

Kommentarer på uppgifter

Du kan nu lägga till och redigera kommentarer när du tilldelar en uppgift till ett skift.

Lägg till en kommentar till en uppgift

När du väljer en uppgift i rullgardinsmenyn på ett skift ser du en kommentarsruta:

Skriv in kommentarer som du vill lägga till i uppgiften:

När du sparar kommer kommentaren om uppgiften att sparas och synas för medarbetaren i deras schema.

Redigera en kommentar om en uppgift

Klicka på skiftet som du vill redigera och öppna panelen för avancerad detalj. Lägg märke till att kommentaren kommer att synas under uppgiftens start- och sluttid:

Expandera uppgiften så ser du kommentarfältet. Ändra kommentaren och spara skiftet för att lagra den nya kommentaren:

Ärvda kommentarer om uppgiften

Om den skifttyp som du använder när du väljer en uppgift redan har en kommentar definierad, kommer den kommentaren att ärvas och synas i kommentarsrutan när du markerar den:

Den här funktionen är tillgänglig både i schema och i grundschema. De kommentarer du lägger till i uppgifterna kommer att synas för de anställda när de ser sina scheman.
Smart lista förbättringar

Med den här versionen har vi gjort förbättringar så att den smarta listan också kontrollerar färdigheter på uppgifter när de föreslår vilken medarbetare som är den bästa matchningen för ett skift.

Exempel

I exemplet nedan tilldelar vi en person ett skift med en uppgift. Skiftet kräver skicklighet 1 och uppgiften kräver skicklighet 2:

 • Elin Olsson har båda färdigheterna så hon anses vara den bästa matchen.
 • Andreas Olsson har Skill 1 (krävs för skiftet) men saknar Skill 2 (krävs för uppgiften), så han anses vara den näst bästa matchen.
 • Björn Gustafsson saknar båda färdigheterna så han anses vara den tredje bästa matchen.
Övertidsperioder

Med den här versionen har vi lagt till support för att hantera övertidskonfigurationer .

Lägg till, redigera och ta bort övertidsperioder

I Kontoinställningar> Avtal> Övertidsperioder kan du helt konfigurera olika övertidsperioder:

För mer information om hur du arbetar med övertidsperioder, läs mer här .
Enhetsgrupper

Vi har också lagt till stöd för enhetsgrupper och enhetsgruppsmedlemmar.

Under Kontoinställningar> Rättighetsstyrning> Enhetsgrupper kan du gruppera ihop olika enheter för att bättre tilldela och hantera deras associerade konfigurationer tillsammans:

För ytterligare information om hur du arbetar med enhetsgrupper hittar du alla detaljer här .

Uppdateringar och prestandaförbättringar

 • Ändrat beteende för beräknade variabla sammanfattningar: de beräknas nu på sammanfattningsnivå samt individuell datapunktnivå under fliken Prognos.
 • Det är nu möjligt att uppdatera lagstadgade eller icke-lagstadgade saldon när du lägger till en manuell Time Tracker-transaktion och Time Tracker definieras som "först att löpa ut"
 • Ändrat beteende i Webpunch när användaren slår in och ut inom avrundningen för att byta start. Vi kommer nu att ta bort den stansen automatiskt när detta händer. Om du slår in en oplanerad uppgift inom avrundning kommer vi inte att runda den stansen i den nuvarande versionen. Läs mer om avrundning av slag här under avsnittet Avrundning till skiftstart/slut.

Bug fixar

 • Löste ett problem som inte gav några resultat när man sökte efter en standardvariabel vid konfigurering av en beräknad variabel.
 • Löste ett Webpunch -problem som inte tillåter att rätta eller återställa fel anställningsnummer med dold numpad, om en användare först använde ett felaktigt anställningsnummer.
 • Löste ett problem som gjorde att löneartsregler på ett skift försvann när frånvaron skapades i Webpunch.
 • Löste ett problem som gjorde att chefen godkände att en frånvaroansökan inte loggades.
 • Löste ett intygande problem i panelen för stämplingsdetaljer som gjorde att en anställd kunde stämpla även om det inte var konfigurerat och hierarkiskt godkännande var inaktiverat.
 • Löste ett problem som gjorde att inaktivt UserID inte visades i frånvarorapporten.
 • Löste ett problem som gjorde att inaktiv medarbetare inte visades i frånvarorapporten.
 • Löste ett problem med Stämplade timmar rapporten som orsakade att avdelningar inte listades
 • Löste ett problem som gjorde att avdelning inte listades som ett alternativ när du skapade rapporten Stämplade timmar även om det fanns skift kopplade till avdelning.
 • Löste ett problem som, vid kopiering av flera skift till en annan anställd som hade frånvaro eller befintliga skift under den perioden, bara skulle tillåta en åtgärd vid godkännande av varningar.
 • Löste ett skiftbytesproblem som gav varningen "Anställdas nominella timmar för schemalagd period har överskridits" när slutresultatet inte översteg de nominella timmarna.
 • Löste ett problem som inte gav någon tidsvarning för lönearten Inarbetad mertid till komp även fast varningen var konfigurerad i kontoinställningar.
 • Löste ett problem med filtrering av stämplade timmar rapporten som inte gav någon rapport när en specifik medarbetare filtrerades på.
 • Löste ett problem som påverkade sökningen efter standardvariabel för att inte fungera vid sökning på panelen Lägg till beräknad variabel.

Nya HelpDocs -artiklar

Vi vill ha din hjälp! Gör en snabb undersökning om vilka språk vi tillhandahåller våra release -anteckningar på.

REST API / webbtjänstuppdateringar

Lade till ett GET -anrop för beräknade variabler: Observera att denna första version inte stöder hämtning av beräknade variabler som innehåller standardvariabler. Detta kommer att stödjas i en framtida version.

 • GET/beräknade-variabler/{extCalculatedVarId}

SOAP API / webbtjänstuppdateringar

Ingen just nu.

Slutpunkter utfasas och tas bort

Ingen planerad just nu.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer webbtjänstinformation här .
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API: er för att underhålla data och se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarhet för våra API: er samtidigt som vi ökar vår kund- och användarbas har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP -API: er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt och innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga samtal per kund till 10 . Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns och du rekommenderas att implementera en backoff -försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. När du flyttar från SOAP till Rest under de följande åren kommer eventuella begränsningar att byggas in i API: et. Var noga med att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer.


Fick du hjälp?