Widget användningsfall - Projekt / Deluppgifter

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Med widgets kan du:

  • Samla ihop flera uppgifter för att ge butiker en tydlig översikt över alla aktiviteter som krävs för ett specifikt projekt
  • Använda Listvyn för att visa mycket innehåll utan att använda för mycket utrymme
  • Klicka för att visa och slutföra uppgifter
  • Butiker kommer att se uppdateringar för 'projektet' när de slutför uppgifter


Fick du hjälp?