Version 384

Uppdaterad av Leigh Hutchens

Utgivningsdatum 23 september 2020

Hej! Som du kanske vet håller vi på att bygga Neo, ett helt nytt webbgränssnitt för chefer. Neo kommer att ersätta Classic i slutet på året när alla moderna webbläsare kommer att sluta stödja Adobe Flash. Tills dess kommer vi att stänga av vissa vyer i Classic för att uppmuntra chefer att använda den förbättrade vyn i Neo.

Denna förändring kommer även att påverka hur vi hanterar felrättningar i Classic fram till att det stängs ner. Kortfattat kommer vi inte att undersöka eller rätta fel i Classic såvida de inte har en direkt påverkan på löneutfall enligt definitionen i vårt Service Level Agreement (SLA).

Istället kommer vi att fokusera vårt arbete på Neo för att förbättra användarupplevelsen och säkerställa att så snart som möjligt har funktionalitet som överträffar Classic.

Läs mer om Neo roadmap och funktionalitets listan här (på engelska).

Ny funktionalitet

"Nedräknings" meddelande

Från och med denna release så visas ett meddelande på toppen av sidan som påminner användare om att Classic snart stängs ner. Meddelandet länkar till Välkommen till Neo! HelpDocs artikel som ger en överblick av Neo och förklarar hur man uppgraderar och börjar använda Neo

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Inget just nu.

Bugrättningar

 • Korrigering av frånvaro del av dag i ett specifikt fall i de följande lönefilerna. Detta inträffade när frånvaro del av dag på en dag och full dag dagen efter i samma frånvaro.
  • Kontek Lön
  • Crona Lön
  • Crona Extra
  • Kontek Lön Tid
  • Kontek Lön Kostnadställe
 • Korrigering i Webpunch avseende att användare inte gavs möjligheten att stämpla på en oplanerad stämpling vid instämpling efter enhetens dygnsbryt.
 • Korrigering till felaktigt felmeddelande vid uppdatering av "rapporterar till" via wsdlUpdateEmployees när valt medarbetare inte har en admin roll (personalkategori med avdelningschef eller högre)

API / webbtjänstuppdateringar

Lagt till minOccurs=0 till icke obligatoriska fält i:

 • wsdlUpdateEmployees
 • wsdlGetDistricts
 • wsdlUpdateEmployeeSkills
 • wsdlUpdateSkills

wsdlUpdateAbsence : Korrigering till att returnera default värden från databasen istället för null för följande om ej satta i anropet :

 • isPreliminary (0 = falsk som default),
 • approvedPayment (1 = sant som default)
 • sickLevel (Default 1 =100%)

Följande SOAP API´s kommer att sluta stödjas och tas bort från Quinyx WFM mitten av januari 2021 (planerat datum 2021-01-13)

 • 7.3 wsdlGetUserDefinedFields
 • 7.4 wsdlUpdateUserDefinedFields
 • 7.5 wsdlGetUserDefinedFieldValues
 • 7.6 wsdlUpdateUserDefinedValues
 • 7.7 wsdlGetUserDefinedShifts
 • 7.8 wsdlUpdateUserDefinedShifts
 • 5.2 wsdlUpdateCrmCustomers
 • 5.4 wsdlUpdateCrmRoles
 • 5.5 wsdlUpdateCrmOrders
 • 5.6 wsdlGetCrmDecisions
Klicka här att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar samtliga kunder att dra nytta av våra Apier för säker och korrekt underhåll av information. För att säkerställa hållbar prestanda över tid genom kontrollerat och väl övervägt utnyttjande från våra kunders sida, har vi beslutat att introducera restriktioner på användandet av apierna. Dessa restriktioner kommer att upprätthållas programmatiskt.Vi är nu i färd med att övervaka användande för att identifiera vilka restriktioner som är nödvändiga för att säkra ett hållbart användande.Den första begränsningen vi kommer att införa gäller antalet samtidiga anrop där gränsen kommer att sättas till 5. En klient bör förvänta svarskod 429 om gränsen skulle överskridas.Vi kommer att meddela i god tid innan denna första begränsning såväl som framtida restriktioner tas i bruk programmatiskt för att våra kunder ska kunna genomföra nödvändiga anpassningar i sina klienter.


Fick du hjälp?