Version 0150

Uppdaterad av Daniel Sjögren

Utgivningsdatum 28 december 2022

Sammanfattning av release

Har du ont om tid och är intresserad av en sammanfattning på hög nivå?

Webbapp

  • Ingen vid detta tillfälle.

SOAP API / Webservice-uppdateringar

  • Ingen vid detta tillfälle

Buggfixar

  • Vi har justerat några saker för små att lägga märke till eller för svåra att förklara. Om du verkligen vill ha mer information, klicka här.

Ny funktionalitet

Ingen vid detta tillfälle.

Uppdateringar och prestandaförbättringar

Ingen vid detta tillfälle.

Buggfixar

  • Löste ett problem som ledde till att den första dagen av ett kontraktsenligt skift under en frånvaroperiod beräknade färre timmar än förväntat.

Nya HelpDocs-artiklar

SOAP API / Webservice-uppdateringar

Ingen vid detta tillfälle.

Slutpunkter fasas ut och tas bort

Inga slutpunkter är för närvarande utfasade och planerade för borttagning.

Klicka här för att se den nya dokumentationen för Quinyx WFM Web Service. Du kan hitta ännu mer information om webbtjänster här.
Vi uppmuntrar alla våra kunder att använda våra API:er för att underhålla data och för att se till att informationen är uppdaterad. För att säkerställa skalbarheten hos våra API:er samtidigt som vi utökar vår kund- och användarbas, har vi beslutat att lägga till begränsningar för användningen av våra SOAP API:er. Dessa begränsningar kommer att tillämpas programmatiskt, vilket innebär att vi kommer att tillämpa en gräns för samtidiga anrop per kund till 10. Du bör förvänta dig svarskod 429 om du råkar överskrida denna gräns, och du rekommenderas att implementera en backoff-försöksmekanism för att hantera gränsen. Observera att gränsen endast gäller SOAP. Vid övergång från SOAP till Rest under de kommande åren kommer eventuella gränser att byggas in i API:et.

Se till att vidarebefordra denna information till den part inom ditt företag som ansvarar för integrationer .


Fick du hjälp?